Najskuteczniejsze strategie budowania umiejętności i zarządzania informacjami geoprzestrzennymi to temat serii eksperckich spotkań zaplanowanych w Warszawie, w dniach od 25 do 29 listopada 2019. Cykl ten rozpoczął się 25 listopada posiedzeniem dyrektorów ośrodków światowej sieci UNEP/GRID, z udziałem Marii Andrzejewskiej z UNEP/GRID-Warszawa. W następnych dniach, odbyła się wspólna sesja sieci UNEP/GRID i projektu EO4GEO, a następnie, warsztaty EO4GEO.

Sieć GRID (Global Resources Information Database), jest globalną organizacją, połączoną z sekcją Big Data oddziału naukowego (Science Division) w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

EO4GEO jest porozumieniem na rzecz umiejętności sektorowych w ramach programu Erasmus +. Program skupia partnerów z sieci Akademii Copernicus z 16 krajów akademickich, sektora prywatnego i publicznego, podmiotów odgrywających aktywną rolę w kształceniu, oraz reprezentantów sektora geoprzestrzennego. Projekt EO4GEO jest koordynowany przez Stowarzyszenie GISIG (www.gisig.eu) i działa od 1 stycznia 2018 r.

25 listopada

Spotkanie dyrektorów sieci UNEP/GRID, służące omówieniu zagadnień Big Data i ich przydatności w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

26 listopada

Konferencja "Data for Good" to połączona sesja przedstawicieli sieci UNEP/GRID i partnerów projektu EO4GEO, przy udziale lokalnych władz samorządowych.

Otwierając konferencję, Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa przypomniała o obecności danych we wszystkich sferach planowania i zarządzania przestrzennego. Uczestnicy zaprezentowali perspektywy – globalną (sieć UNEP/GRID), związaną z wykorzystaniem Big Data dla zrównoważonego rozwoju; europejską (Program Copernicus), opartą na doświadczeniach wynikajacych z EO, i lokalną (Miasto stołeczne Warszawa). 

Perspektywę UNEP/GRID zaprezentowali: 

  • Alexandre Caldas (Chief Big Data Branch, Science Division, UN Environment / Chair of the UN System Network of the UN-GGIM United Nations System Network on geospatial information management),
  • Pascal Peduzzi (Director, UNEP/GRID-Geneva, Science Division, UN Environment World Environment Situation Room).

Ze strony Programu Copernicus:

  • Milva Carbonaro (Geographical Information Systems International Group [GISIG]),
  • Monica Miguel-Lago (European Association of Remote Sensing Companies [EARSC]).

Lokalne doświadczenia przedstawili: 

  • Tadeusz Osowski (Dyrektor Biura Digitalizacji, Miasto Stołeczne Warszawa).

Konferencja stworzyła przestrzeń do wymiany dobrych praktyk w zakresie wykorzystania danych i polityki cyfrowej w dużej i małej skali.

27-29 listopada

„Planowanie EO i powiązanych z nimi programów nauczania” – pod tym hasłem odbywa się czwarte już spotkanie uczestników projektu EO4GEO, monitorujące postęp w osiąganiu założeń projektu. 

Wazną częścią programu spotkań EO4GEO są warsztaty dla jego partnerów i przedstawicieli sektora kosmicznego / geoprzestrzennego oraz programu Copernicus. Główny cel jaki postawili sobie organizatorzy warsztatów, to praktyczne szkolenie w zakresie projektowania programów nauczania w korelacji do aktualizowanych profili zawodowych.