Wprowadzanie do powszechnego użytku nowoczesnych technologii często jest traktowane jako wyznacznik innowacyjności w zarządzaniu miastem. Szczególnie, jeśli w tym procesie biorą udział mieszkańcy.

 

Idea „żywego laboratorium”, zakłada tworzenie systemu służącego eksperymentowaniu i współtworzeniu innowacyjnych rozwiązań w warunkach codziennego życia. Stanowi ono swoisty ekosystem innowacji, który dąży do ułatwienia badań i procesów rozwoju, dając użytkownikom możliwość brania udziału w procesie projektowania, testowania i wdrażania technologii w miejscu zamieszkania, pracy, czy służącym do wypoczynku, a nie w hermetycznym, niedostępnym laboratorium. Proces rozwoju innowacji „żywego laboratorium” zachodzi w wyniku współdziałania firm, instytucji badawczych, władz samorządowych oraz lokalnych społeczności.

Idea "żywego laboratorium" znajduje szczególne zastosowanie w zarządzaniu miastem, co daje możliwość wykorzystania zalet koncepcji inteligentnego miasta i doświadczeń jego mieszkańców. Żywe laboratoria to eksperymenty i mechanizmy prorozwojowe realizowane na żywym organizmie miejskim, w których naukowcy i/lub firmy we współpracy z obywatelami, mogą wypróbować nowe technologie, produkty i usługi. Kluczowe dla zastosowania narzędzia „żywego laboratorium” jest więc oparcie rozwoju miasta na współpracy biznesu, nauki, obywateli i władz publicznych w procesie tworzenia innowacji.

Ideę „żywego laboratorium” staraliśmy się przekazać 20 listopada na spotkaniu z nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w ramach projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”. W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gościlismy z warsztatami "Edukacja miejska na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych – przykłady wykorzystania przestrzeni miejskiej jako „żywego laboratorium". W ich trakcie, odbyliśmy rozmowy o tym, jak organizować kształcenie na rzecz rozwoju zrównoważonych miast, z wykorzystaniem metody badawczej. Warsztaty były okazją do poznania przykładów ciekawych metod aktywizujących i angażujących uczniów. Ostatnią część spotkania poświęciliśmy dyskusji nt. kompetencji uczniów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast – kształtowania tych kompetencji i oceny ich postępów (metody ewaluacji).

Liderem przedsięwzięcia „Urban Science" jest organizacja Wild Awake z Wielkiej Brytanii.

Wśród partnerów projektu znalazły się organizacje z pięciu europejskich krajów: Ecosystem Europe Association z Bułgarii, CREDA onlus z Włoch, Bernu Vides skola z Łotwy, Hungarian Research Teachers Association z Węgier, a także Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego zakończenie jest planowane na wrzesień 2020 r.

Erasmus      Urban science