Informacje o otaczającym nas świecie - np. pobierane za pomocą czujników albo pozyskiwane dzięki satelitom - pozwalają skuteczniej chronić środowisko i bardziej efektywnie działać gospodarce.

O obliczach ich pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce mówili paneliści wspólnej sesji sieci UNEP/GRID oraz EO4GEO, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki.

Dane nazywane są dziś czasem "nową ropą". Mają napędzać nowoczesną, opartą na informacjach, innowacyjną gospodarkę przyszłości.

Informacje o środowisku z kolei przyczyniać się mogą do poszerzania świadomości społecznej co do jego stanu, a także kierować skutecznymi działaniami instytucji publicznych i prywatnych.

Dane Narodów Zjednoczonych

Kluczowa w ich efektywnym wykorzystywaniu jest koordynacja zbierania oraz realizowanych na ich podstawie działań - na przykład w systemie Narodów Zjednoczonych, o czym w swoim wystąpieniu mówił Alexandre Caldas, Chief Big Data Branch w UNEP Science Division.

Koordynacja ta jest niezbędna do realizacji ambitnego celu kierowania ludzi, miejsc i całej planety w lepszą stronę.

O jednym z praktycznych narzędzi wykorzystywania danych dla dobra wspólnego - UNEP-owskim World Environment Situation Room - mówił z kolei Pascal Peduzzi, dyrektor ośrodka UNEP/GRID-Genewa.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotowało na jego potrzeby zestaw story-map, wizualizujących dane w celu podniesienia społecznej świadomości m.in. w zakresie wody oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

W czasie wydarzenia Peduzzi zwrócił uwagę na fakt, że istotnym wyzwaniem jest przekazywanie zawartej w danych wiedzy tak, aby poruszała ona wyobraźnię społeczną.

- Przygotowanie raportu nie może być końcem procesu. Musimy korzystać z wiedzy psychologicznej i pokazywać namacalność faktów, takich jak powódź w Wenecji czy pożary lasów tropikalnych - powiedział.

Od wiedzy do działania

Monica Miguel-Lago z European Association of Remote Sensing Companies [EARSC] pokazywała z kolei uczestnikom, w jaki sposób dane satelitarne mogą służyć również gospodarce.

Jako przykład podała Grenlandię - rejon świata w dużej mierze zależny od oceanu i tego, ile w danym momencie pływa w nim lodu. Często odświeżane dane na jego temat pozwalają m.in. na sprawniejszą żeglugę.

Przedstawiciele biura digitalizacji Miasta Stołecznego Warszawa prezentowali inicjatywy samorządowe, takie jak projekt miejskiej strategii transformacji cyfrowej oraz serwis Dane po warszawsku.

Milva Carbonaro z Geographical Information Systems International Group (GISIG) przedstawiała założenia projektu EO4GO, mającego mapować umiejętności w dziedzinie budowy inteligentnych miast, adaptacji do zmian klimatu oraz zintegrowanych zastosowań aplikacji geoinformacyjnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest w gronie 26 partnerów EO4GEO z 16 krajów - przedstawicieli ośrodków nauki, sektora prywatnego i publicznego, organizacji specjalizujących się w edukacji w zakresie zastosowań informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych.

Dyrektor Centrum, Maria Andrzejewska, w trakcie podsumowania spotkania zauważyła, że tematyka danych i ich wykorzystywania jest również szeroko obecna w innym projekcie, w którym zaangażowana jest orgaizacja - międzynarodowych konferencjach Innowacyjne Eco-Miasto.