Specjalista Centrum, Piotr Mikołajczyk, wystąpił na konferencji dotyczącej monitoringu i ochrony dużych drapieżników w Karpatach, która odbyła się w dniach 25-28.11 rumuńskiej miejscowości Coltesti.

Wydarzenie w ramach projektu LIFE "Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach" połączone zostało ze spotkaniem Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Różnorodności Biologicznej.

Mikołajczyk zaprezentował wystąpienie, poświęcone roli zielonej infrastruktury w zachowywaniu łączności ekologicznej w Karpatach.

Zachowywanie przestrzeni, które umożliwiać będą przemieszczanie się lokalnej fauny wpływać będzie pozytywnie zarówno na bioróżnorodność w rejonie tego łańcucha górskiego, jak również pozwalać na zachowywanie w nim równowagi między człowiekiem a środowiskiem.

Konferencja organizowana była przez WWF w Rumunii przy udziale Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu. Była częścią projektu "EuroLargeCarnivores" (LIFE16 GIE/DE/000661 “Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation”). 

Jej uczestnicy poszerzali swoją wiedzę nt. karpackich niedźwiedzi, wilków i rysi, zarządzania tymi gatunkami, czyhająch na nie zagrożeń (fragmentacja przestrzeni, nielegalny odłów, kłusownictwo). Dyskutowano również nad planem działań na rzecz ochrony tych gatunków, będącym w zamyśle dokumentem operacyjnym przy wdrażaniu Konwencji Karpackiej.

Na terenie Rumunii znajduje się około 55% ogólnej powierzchni Karpat - góry te zajmują niemal połowę powierzchni kraju, oddzielając od siebie historyczny Siedmiogród od Mołdawii i Wołoszczyzny.