W dniach 27-29 listopada 2019, odbyło się czwarte spotkanie uczestników projektu EO4GEO. Wydarzenie, będące cyklem spotkań złożonych z prezentacji i części warsztatowej, zorganizowane zostało pod hasłem „Planowanie EO i powiązanych programów nauczania”. W gronie jego uczestników znalazły się Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Dyrektor ds. Edukacji i Geoinformacji.

W warsztatach wzięli udział partnerzy EO4GEO i przedstawiciele sektora geoinformacji i teledetekcji, oraz programu Copernicus. Głównym założeniem spotkania była wymiana idei na temat profili zawodowych oraz praktyczne szkolenie w zakresie projektowania programów nauczania.

Spotkanie było okazją do zaprezentoiwania osiągnięć programu Copernicus w zakresie promowania europejskich programów kosmicznych z naciskiem na obserwację Ziemi (ang. Earth Observation [EO]). Zaprezentowane zostały także wyniki prac nad strategiami EO4GEO i Księga Wiedzy dla sektora geoinformacji i teledetekcji. 

W ramach projektu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaangażowane jest w realizację działań w ramach pakietów roboczych i jest bezpośrednio odpowiedzialne za testowanie i weryfikowanie materiałów szkoleniowych wraz z ewaluacją wyników. W późniejszym etapie projektu, zadaniem Centrum będzie ocena scenariuszy szkoleniowych i rezultatów ich wdrożenia do programów szkół letnich i dedykowanych programów edukacyjnych.

Gospodarzem miejsca czwartego spotkania było Miasto Warszawa (Pawilon Architektury ZODIAK).

Piąte spotkanie projektu EO4GEO odbędzie się w 2020 roku w Zagrzebiu.

 

 logo site retina 2