Z poczatkiem roku, rozpoczęliśmy cykl szkoleń organizowany w ramach projektu „Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo”. Miejscem pierwszego z dziesięciu spotkań w tym cyklu, był zlokalizowany w gminie Brenna, Beskidzki Dom Zielin "Przytulia". Spotkanie miało dodatkowo funkcję promującą cele projektu i korzyści wynikające z tradycyjnego wypasu.

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Brenna, a także przedstawiciel Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, członek Związku Podhalan oraz bacowie i hodowcy owiec z Brennej i specjalisci z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Uczestnicy rozmawiali o tym, dlaczego tak ważna jest obecność w krajobrazie i przyrodzie Karpat hal, polan i pastwisk górskich; o planach wpisania wypasu kulturowego i sałasznictwa na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, a także o praktyce wypasu owiec na obszarach cennych przyrodniczo. Ważnym punktem spotkania była dyskusja na temat przyszłości pasterstwa w Brennej.

Przedstawiciele władz i urzędów byli bardzo otwarci na współpracę przy realizacji zadań wynikających z projektu. Padł pomysł zawiązania stowarzyszenia baców i hodowców. Wydaje się, że w najbliższej przyszłości, pasterze mogą dużo zyskać, jeśli uda im się przestawić na działania zespołowe. Rozmowy o przyszłości były ważne także dla zespołu UNEP/GRID-Warrszawa, ponieważ jesteśmy zmotywowani do tego, żeby nasza praca przyniosła rzeczywiste efekty dla społeczności i przyrody regionu.

"Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo", to działania obliczone na realizację celów czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach. Głównym celem jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Projekt realizowany jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

 

logo 300