Trzecia edycja cyklicznego wydarzenia odbyła się 26 lutego w Centrum Nauki Kopernik.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, prezentowała w jego trakcie aktualne dane, dotyczące źródeł, skali oraz skutków zanieczyszczeń powietrza.

Istotnym elementem wystąpienia dyrektor Centrum było przedstawienie danych Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) oraz współtworzonej przez niego oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) kampanii BreatheLife.

Globalne wyzwanie

Wedle danych ekspertów z rodziny ONZ co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umierać ma 7 milionów ludzi. Czyni to ze smogu zjawisko o skali porównywalnej ze zgonami spowodowanymi wysokim ciśnieniem krwi (9,4 mln ofiar rocznie) czy paleniem tytoniu (5,7 mln).

9/10 ludzkości ma oddychać powietrzem, w którym stężenie szkodliwych substancji osiąga szkodliwe dla zdrowia poziomy. Zanieczyszczone powietrze ma odpowiadać za 29% zgonów spowodowanych rakiem płuc, 24% zgonów z powodu udarów, 25% – od chorób serca i 43% od wszystkich chorób płuc.

Andrzejewska podkreślała również inne wymiary zanieczyszczeń powietrza, takie jak pogłębianie skali aktualnego kryzysu klimatycznego. Przypomniała, że istotnym źródłem lokalnych zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliw kopalnych, generujące również emisje gazów cieplarnianych.

Wedle szacunków UNEP i Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) walka z zanieczyszczeniami powietrza typu SCLP (substancje utrzymujące się na krótko w atmosferze, m.in. czarna sadza, ozon troposferyczny) może zmniejszyć skalę wzrostu średniej, globalnej temperatury o 0,5°C do roku 2050.​

Krajowe działania

Istotnym elementem wystąpienia dyrektor Centrum było zaprezentowanie działań, podejmowanych na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w Polsce, takich jak przyjęte w 11 województwach uchwały antysmogowe czy rządowy program „Czyste powietrze”.

Nie zabrakło w nim również miejsca na przedstawienie działań, których realizacja może pomóc w ograniczaniu skali zanieczyszczeń powietrza – od termomodernizacji budynków po promowanie transportu publicznego i zazielenianie miast.

Kluczowym wyzwaniem na najbliższe lata – jak zauważyła Andrzejewska – będzie integrowanie polityki ochrony powietrza z innymi działaniami, takimi jak walka z kryzysem klimatycznym, umożliwiające maksymalizację korzyści społecznych i środowiskowych realizowanych inwestycji czy wdrażanych regulacji.

O wydarzeniu

III Kongres Czystego Powietrza zorganizowany został przez Zespół Doradców Gospodarczy TOR oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa oraz Mazowiecką Agencję Energetyczną.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, polityków, ekspertów, środowiska naukowe oraz reprezentantów organizacji pozarządowych i biznesu.