Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, wzięła udział w dyskusji, która odbyła się 28 lutego w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

W debacie wzięli udział przedstawiciele regulatorów, biznesu, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz ruchów społecznych.

Podczas wydarzenia, prowadzonego przez doktora Macieja Cyglera ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Andrzejewska zaprezentowała działania na rzecz odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych, podejmowane w ramach systemu ONZ.

Globalne wyzwanie

Zwróciła uwagę na fakt, iż działania na rzecz ograniczenia stopnia zanieczyszczenia środowiska plastikiem nie ograniczają się wyłącznie do Unii Europejskiej - są one podejmowane przez legislację na innych rynkach, jak również szeroko dyskutowane w trakcie globalnych wydarzeń, takich jak cykliczne Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (UNEA).

Podkreśliła, że zanieczyszczenia te stanowią problem niezależnie od szerokości geograficznej, co znalazło swe odzwierciedlenie m.in. w raporcie Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) "Towards a Pollution-Free Planet".

Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla 2 miliardów ludzi na całym świecie, którzy pozbawieni są dziś dostepu do systemów zbiórki odpadów, przez co ich możliwości ograniczenia swego negatywnego wpływu na środowisko pozostają ograniczone.

Andrzejewska podkreśliła, że odpowiedzialność za ograniczenie zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych nie może znajdować się wyłącznie w gestii konsumentów - potrzebne są spójne zmiany systemowe, w ramach których istotną rolę odgrywać będą regulacje, odpowiedzialność przedsiębiorców oraz konsekwentnie realizowana edukacja społeczna.

Jednym z działań edukacyjnych, realizowanych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w tym zakresie, była pierwsza kampania z cyklu Zielona wstążka #DlaPlanety, która realizowana była pod promowanym przez UNEP hasłem Światowego Dnia Środowiska na rok 2018 - #BeatPlasticPollution.

Międzysektorowa dyskusja

Oprócz Marii Andrzejewskiej w dyskusji "Europejski Zielony Ład: Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych?" uczestniczyli:

  • Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL/PSL).
  • Jan Filip Staniłko, Ministerstwo Rozwoju.
  • Paweł Sosnowski, Ministerstwo Klimatu.
  • Antonello Romano, Fundacja PlasticsEurope.
  • Filip Piotrowski, ZeroWaste Polska.

Wsród poruszanych w jej trakcie tematów znalazło się miejsce m.in. na ocenę wpływu europejskich regulacji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, debatę o skutecznych mechanizmach recyklingu, odpowiedzialności producentów oraz zapobieganiu greenwashingowi.

Zdj. Euractiv.pl