(Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce wydarzenie zostało przełożone)

W trakcie wydarzenia, które odbędzie się 18 marca w ramach 22. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (Pałac Kultury i Nauki, 17-19 marca 2020), omówione zostaną m.in. najważniejsze wątki z drugiej edycji wydanego w zeszłym roku przez Program ONZ ds. Środowiska – UNEP – raportu „Global Chemicals Outlook”.

Na 700 stronach wskazuje on na skalę obecnego nacisku przemysłu chemicznego oraz zależnych od niego sektorów gospodarki na środowisko, proponując jednocześnie działania na rzecz ograniczenia skali generowanych przez niego zanieczyszczeń. Proponowane w nim zmiany przyczynić się mają do osiągnięcia przyjętych w roku 2015 przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Cykl “Climate Conversations” to dyskusje na temat zmian klimatu, łączące podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu), modelami działania firm i instytucji publicznych, a także społeczeństwa obywatelskiego – organizacji pozarządowych, nieformalnych ruchów społecznych.

W ramach wydarzeń prezentowane są dane, zawarte w materiałach merytorycznych Programu ONZ ds. środowiska (UNEP), rodziny ONZ oraz uznanych organizacji, zajmujących się tematem zmian klimatu. Przedstawiane jest również szersze tło działań na rzecz ochrony klimatu oraz dostosowywania się do skutków jego zmiany.

Ramowy program spotkania:

13:45 – Przywitanie uczestników

13:50 – Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID-Warszawa:

  • Globalne wyzwanie klimatyczne – przejawy, scenariusze, regulacje
  • Najważniejsze wątki z raportu „Global Chemicals Outlook II”

15:20 – Prezentacja Centrum UNEP/GRID-Warszawa:

  • Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska”
  • Kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety

15:35 – Dyskusja

Partnerem wydarzenia jest Polpharma SA.