Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa wzięła udział w panelu, poświęconego kwestiom finansowania działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Istotnym elementem dyskusji były szanse i wyzwania, związane z realizowaniem inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Dwudniowe wydarzenie, które z powodu trwającej pandemii koronawirusa odbyło się za pośrednictwem Internetu, miało miejsca 15 i 16 czerwca.

XI edycja spotkań ekspertów, samorządowców, decydentów z sektora publicznego i prywatnego, środowisk naukowych oraz organizacji społecznych poruszyła szereg ważnych z perspektywy miasta tematów - w tym związanych z rozwijaniem energetyki prosumenckiej.

Dyskusja, w której wzięła udział dyrektor Andrzejewska, badała możliwości rozwijania odnawialnych źródeł energii przez miasta, jej magazynowania oraz inwestowania w poprawę efektywności energetycznej.

W trakcie prowadzonej przez Michała Hetmańskiego z Fundacji Instrat debaty poruszała kwestie, związane ze stanem globalnego środowiska, zaprezentowane w ramach publikacji Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) GEO-6.

Dzieliła się również z uczestnikami doświadczeniami z projektu Eco-Miasto, mobilizującego polskich samorządowców do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie im wiedzy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń z włodarzami z Polski i innych krajów Europy.

We wspólnej rozmowie o energetycznej przyszłości miast wzięli również udział:

  • Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny PIME