Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, znalazła się w gronie osób sygnujących odezwę, apelującą o zmiany w dominującym obecnie modelu społeczno-ekonomicznym.

Zdaniem podpisujących się pod listem osób negatywne tendencje, takie jak utrata bioróżnorodności, kryzys klimatyczny czy nadmierna eksploatacja surowców naturalnych stanowią dowody na to, że konieczność zmian staje się coraz bardziej nagląca.

Możliwość ich przeprowadzenia pojawia się w związku z pandemią koronawirusa, wymuszającą refleksję nad dotychczasowymi wzorcami produkcji i konsumpcji oraz aktywną walkę z kryzysem gospodarczym.

Wśród działań, niezbędnych do podjęcia przez sektor publiczny, list "Odbudujmy lepszy świat" wymienia:

  •  uwzględnienie kwestii środowiskowych w systemie podatkowym,
  •  wspieranie rozwiązań niskoemisyjnych oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych,
  •  rozszerzanie obszarów chronionych,
  •  przeciwdziałanie suszy,
  •  wspieranie rozwiązań bezodpadowych,
  •  budowanie ekonomii wartości, lokalnej produkcji i konsumpcji,
  •  konsultowanie działań z organizacjami pozarządowymi.

Podpisujący się pod apelem przypominają również o możliwościach podejmowania zmian na poziomie indywidualnym, które - choć niewystarczające same z siebie - mogą współtworzyć masę krytyczną wspierającą przechodzenie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

"Jako firmy i przedsiębiorcy, inwestujmy w zrównoważony rozwój, w rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szkolenia dla pracowników, w tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce oraz w energię z OZE. Wzmacniajmy lokalną gospodarkę współpracując z polskimi firmami. Każda firma, bez względu na wielkość czy branżę może ograniczać swój wpływ na środowisko, a także edukować pracowników o tym, jakie pozytywne działania mogą podjąć w sferze prywatnej i zawodowej" - czytamy w liście.

Apel podkreśla również, że "(j)ako obywatele, wspierajmy krajową gospodarkę kupując towary lokalnych producentów. Wybierajmy produkty dobrej jakości, aby długo z nich korzystać. Dbajmy o nie, naprawiajmy, a gdy zechcemy się z nimi rozstać, oddajmy je komuś zamiast wyrzucać. Dzielmy się tym, co mamy, aby nie stwarzać popytu na kolejne dobra konsumpcyjne. Głosujmy portfelem: wspierajmy produkty i usługi, za którymi kryją się dobre praktyki społeczne i środowiskowe".

Na stronie internetowej, prezentującej jego pełną treść, istnieje możliwość dopisania się do rosnącego grona osób, wyrażających poparcie dla tego apelu.

Zdj. Science in HD / Unsplash