Potencjał środowiskowy i gospodarczy zamykania obiegów produkcyjnych, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii do poszerzania wiedzy o zrównoważonym rozwoju były głównymi wątkami dyskusji, w których wybrzmiał ekspercki głos Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Bartłomiej Kozek, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum, był gościem dyskusji Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP pt. „Rendez-vous Biznesu: CSR - Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”.

W debacie, prowadzonej przez Michała Stalmacha z Bureau Veritas Polska, poruszony został szeroki zakres związanych z GOZ tematów - od kwestii opakowań oraz wykorzystywania plastiku aż po marnotrawienie żywności i promowania napraw oraz ponownego użytkowania sprzętu elektronicznego.

GOZ-owe konteksty

Dynamiczna dyskusja, w której panelistami byli również reprezentujący Veolia Energia Polska Dariusz Mikołajczyk oraz Virginia Little, prezes Little Greenfinity, poruszała również kwestie, związane ze spodziewanymi ze strony Unii Europejskiej regulacjami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a także odpowiedzialnością państw całego świata za stan globalnego ekosystemu.

W trakcie rozmowy Kozek przypomniał o olbrzymiej szansie na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki w wyniku poprawy jej efektywności energetycznej i surowcowej.

Zauważył, że w obliczu pandemii firmy stoją przed wyborem - mogą trzymać się status quo i oszczędzać na ludziach (przyczyniając się tym samym m.in. do wzrostu nierówności) albo oszczędzać na zużyciu surowców, inwestując w poprawę efektywności i tym samym, długofalowo, redukcję kosztów swojej działalności.

Technologie dla lepszej przyszłości

Kozek był również uczestnikiem prowadzonej przez prof. Bolesława Roka dyskusji, organizowanej przez Deko Eko w ramach inicjatywy Eko Piątki.

Jej uczestnicy dyskutowali na temat roli technologii w zrównoważonym rozwoju - tego, które technologie mogą najlepiej pomóc w walce z wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny, w jaki sposób można je wykorzystywać w edukacji różnych grup społecznych, takich jak dzieci czy pracownicy oraz czego można w kontekście ochrony środowiska oczekiwać od samych firm.

Rozmowa była okazją do wspomnienia takich inicjatyw, jak objęty patronatem Centrum Samsung Inkubator w Białymstoku, realizowany we współpracy z Fundacją Veolia Polska projekt "Ciepło dla miast" czy też Climate Leadership, angażujący firmy chcące wejść na drogę, prowadzącą je do neutralności klimatycznej.