Ponad 50 szkół z 10 krajów Unii Europejskiej w tym roku szkolnym rozpoczęło projekt, w którym to uczniowie staną się ambasadorami działań na rzecz środowiska w mieście. W Polsce do programu zostało zakwalifikowanych 5 szkół, które wspólnie z lokalnymi partnerami będą szukały odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich miasta.

PULCHRA to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych w miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, wśród których chcemy zwiększać zrozumienie dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne.

Bazą do wdrażania projektu jest koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń na zasadach partycypacji.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i będzie odpowiadać za jego realizację w Polsce. Do projektu w Polsce zostało zakwalifikowane 5 szkół, które z pasją rozpoczęły już działania w ramach projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 83 „ŁEJERY” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu
  • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie
  • II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

W tym roku szkoły będą odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań: „Zasilanie miast bez szkody dla klimatu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku”. Projekty szkół będą uwzględniać lokalne uwarunkowania każdego z miast oraz potencjał lokalnych partnerów, z którymi wspólnie wypracują rozwiązania dla budowania miasta przyjaznego dla mieszkańców.

Projekt PULCHRA jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.