Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło patronatem raport United Nations Association Poland. Przedstawiciele organizacji przygotowali również list wprowadzający. 

Jak deklarują inicjatorzy powstania nowej publikacji, powstała ona „w ramach programu UNAP, Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju. Raport został poprzedzony otwartymi debatami z mieszkańcami oraz formalnymi spotkaniami z władzami miast. Końcowym etapem było udzielenie przez miasta odpowiedzi na zadane przez UNAP pytania, które dotyczyły strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w miastach i związanych z tym wyzwaniami”. 

Trzonem raportu są prezentacje działań 18 polskich miast z 11 województw, pogrupowanych w nim na bazie ilości ich mieszkańców. Na jego wstępie do lektury zachęca prezes zarządu UNAP, Adam Dziedzic oraz Robert Tomanek, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Wśród materiałów wstępnych pojawił się również ekspercki komentarz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przygotowany przez dyrektor Centrum, Marię Andrzejewską, oraz eksperta ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomieja Kozka, poruszający m. in. kwestie skutków pandemii koronawirusa. 

„COVID-19 zmusza do przemyślenia kształtu naszych miast. Czy w okolicy mamy dostatecznie dużo terenów zielonych, w których możemy odpocząć poza domem? Czy poruszanie się pieszo bądź rowerem jest komfortowe, czy traktowane po macoszemu? Czy strategie rozwojowe miejscowości, stawiających na rozwój napędzany turystyką, mają jakiś „plan B”?” - pytają w raporcie UNAP. 

Wśród poruszanych w nim wątków znalazły się również kwestie, takie jak realizacja ONZ-owskich Celów Zrównoważonego Rozwoju w miastach, a także znaczenie inwestycji prośrodowiskowych dla procesu odbudowy gospodarczej po obecnym kryzysie. Nie zabrakło również miejsca na wspomnienie roli inicjatyw, takich jak Eco-Miasto, które Centrum organizuje wspólnie z Ambasadą Francji w Polsce.