Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprasza do udziału w międzynarodowej kampanii "Zostań obserwatorem drzew". Kampania rozpoczyna się 22 kwietnia, w Dzień Ziemi, i potrwa do 22 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności. Przez cały miesiąc lub w dowolnym jego memencie, każdy może się włączyć w tworzenie globalnej mapy wszystkich drzew świata. Mapa jest opracowywana na podstawie danych zbieranych przez wolontariuszy z ponad 120 krajów na świecie i ma szansę stać się przydatnym zasobem w pracach klimatologów z NASA.

Drzewa pomagają oczyszczać powietrze, zatrzymywać wodę deszczową, działają jak ekologiczne klimatyzatory, chłodząc powietrze. Ich obecność przynosi nam wiele korzyści, ale tylko jeśli rośliny są w dobrej kondycji. Dlatego warto je uważnie obserwować, zwracając jednocześnie uwagę na to, co dzieje się w ich otoczeniu – przekonuje dr Monika Szewczyk, geobotaniczka z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Dla dobra nauki, zostań obserwatorem drzew! 

Kondycja drzew oraz ich podstawowe parametry, takie jak wysokość czy obwód, mogą świadczyć o warunkach, w jakich drzewo się rozwija – czy ma odpowiednio dużo miejsca na rozwój korzeni, dobry dostęp do wody i światła i czy nie ma w środowisku szkodliwych substancji, negatywnie wpływających na rozwój i funkcjonowanie roślin. Z kolei dla naukowców badających zmiany klimatyczne – m.in. ekspertów NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej rządu Stanów Zjednoczonych) – niezwykle istotna jest zdolność drzew do pochłaniania dwutlenku węgla. Dzięki kompleksowym danym o wysokości drzew zbieranym przez wolontariuszy, naukowcy tworzą bardziej precyzyjne modele, pozwalające oszacować, jak duży jest przyrost – lub utrata – biomasy, a co za tym idzie, jak dużo węgla znika z atmosfery lub jest do niej uwalniane.

Biorąc udział w kampanii i obserwując drzewa oraz otoczenie, w którym rosną, wnosić swój wkład w badania nad klimatem naszej planety!

Jak się włączyć do działania?

Wystarczy pobrać specjalną aplikację mobilną GLOBE Observer (dostępną w App Store oraz Google Play, także w języku polskim). Pełni ona funkcję elektronicznego przewodnika, który krok po kroku prowadzi przez poszczególne etapy obserwacji, m.in. pokazujące, jak zmierzyć wysokość drzew, lub uczy rozpoznawania i klasyfikowania otoczenia, w którym rośnie dane drzewo.

Pobierz aplikację, załóż konto i ruszaj w teren! Nieważne, ile masz lat – zacznij już dziś!

Kampania ma charakter ogólnoświatowy

W tym samym czasie dane są zbierane przez mieszkańców ponad 120 krajów na świecie, w których realizowany jest Program GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – międzynarodowy program edukacyjno-badawczy. W ramach GLOBE, członkowie lokalnych społeczności, a w tym młodzież i nauczyciele współpracują, aby lepiej poznać i zrozumieć procesy zachodzące w środowisku. Program jest wdrażany pod opieką ekspertów NASA. Dlatego równolegle do badań naziemnych, prowadzonych przez uczestników kampanii na całym świecie, dane będą zbierać krążące nad Ziemią satelity. To umożliwi kompleksową analizę i porównanie obustronnych wyników obserwacji.

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Na polskich młodych obserwatorów – uczniów szkół wszystkich poziomów, którzy wezmą udział w konkursie organizowanym w ramach akcji – czekają specjalne nagrody: warsztaty online poprowadzone przez naukowców z NASA!

Zadanie konkursowe polega na zebraniu szkolnego zespołu obserwatorów, który za pomocą aplikacji mobilnej GLOBE Observer pozyska dane o drzewach, zlokalizowanych w okolicy szkoły lub na innym terenie wybranym przez uczestników. Konieczne będzie również zebranie informacji o otoczeniu, w jakim drzewa rosną, a następnie przedstawienie tych informacji w formie elektronicznego plakatu (planszy informacyjnej). W tej opowieści o drzewach, warto również uwzględnić informacje o korzyściach, jakie czerpiemy z drzew, oraz ewentualnych czynnikach ograniczających ten dobroczynny wpływ drzew na nasze życie.

 

 GRIDW UNEProgramme logo horyz blue               logo blue globe

 

Kampania jest realizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca) pod hasłem #OnlyOneEarth oraz 50-lecia Programu ds. Środowiska ONZ, o którego utworzeniu zadecydowano podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Inicjatorem kampanii jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ośrodek realizujący w Polsce misję Programu ds. Środowiska ONZ, a od 1997 roku wdrażający Program GLOBE w Polsce. Międzynarodowym koordynatorem akcji jest Biuro Generalne Programu GLOBE.