Zapraszamy do lektury 9. wydania Newslettera EO4GEO, zawierającego przegląd aktualności z realizacji projektu.

Projekt EO4GEO to sojusz na rzecz umiejętności sektorowych Erasmus+ skupiający 25 partnerów z 13 krajów UE, z których większość należy do sieci Copernicus Academy Network. Niezależnie od tego, czy pochodzą ze środowiska akademickiego, publicznego czy prywatnego, aktywnie działają w dziedzinie edukacji i szkoleń sektora kosmicznego / geoprzestrzennego.

Właśnie ukazało się najnowsze, 9. już wydanie Newslettera EO4GEO, a w nim:

  • zapowiedź konferencji końcowej projektu, która odbędzie się 17 i 18 maja online i w EIT House w Brukseli,
  • wpływ rezultatów projektu – dobre praktyki wykorzystania narzędzi BoK (z ang. Body of Knowledgeksięga wiedzy"),
  • nowi partnerzy w konsorcjum,
  • zaproszenie do udziału w programie mobilności,
  • upowszechnianie projektu – nadchodzące wydarzenia, na których projekt będzie prezentowany,
  • trending picture – animacja pokazująca zmiany powierzchni zbiornika przy Bullfrog Marina w ciągu ostatnich 4 lat,
  • polecane lektury.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i został zaplanowany na 4 lata. Aby zrealizować strategiczne cele, projekt został oparty na współpracy z DG GROW (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości - GROW [Copernicus]) i DG EMPLOYMENT (Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia).

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest zaangażowane w realizację działań w ramach wszystkich pakietów roboczych projektu. Głównym zadaniem Centrum jest udział w prowadzeniu działań testujących oraz ocena materiałów szkoleniowych i rezultatów ich wdrożenia do programów szkół letnich i szkoleń dedykowanych.