Zakończył się projekt EO4GEO, rozpoczęty w styczniu 2018 roku, dofinansowany ze środków Erasmus+ w ramach partnerstw wielostronnych na rzecz współpracy dla rozwoju umiejętności sektorowych (tzw. Sector Skills Alliance). Konsorcjum realizujące projekt zebrało 25 partnerów z 13 europejskich państw, przedstawicieli ośrodków nauki, sektora prywatnego i publicznego, organizacji specjalizujących się w edukacji w zakresie zastosowań informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych.

Głównym celem projektu było opracowanie sprofilowanych programów szkoleniowych w zakresie zastosowań technologii satelitarnych i geoinformacyjnych, które zapewnią spójne w skali europejskiej wytyczne dla ofert szkoleniowych i edukacyjnych dla osób chcących specjalizować się zawodowo w geoinformacji oraz technikach teledetekcyjnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa było odpowiedzialne między innymi za testowanie oraz ocenę materiałów i rezultatów ich wdrożenia do programów szkół letnich i dedykowanych szkoleń.

W trakcie projektu przeprowadzono 24 szkolenia dotyczące tematów: Smart Cities, adaptacje do zmian klimatycznych oraz zintegrowane zastosowania aplikacji geoinformacyjnych, w formie letnich szkół, kursów, warsztatów i webinariów, wykorzystując dane z programu COPERNICUS. Wydarzenia te zrzeszyły ponad 1400 uczestników z całego świata. Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotowało i poprowadziło webinary o wykorzystywaniu danych teledetekcyjnych w zarządzaniu zielenią miejską, w wersji angielskiej, a także polskiej we współpracy z projektem Eco-Miasto i m.st. Warszawa.

W ramach projektu opracowano również Body of Knowledge (księgę wiedzy) oraz narzędzia przydatne przy opracowywaniu programów nauczania, ofert pracy w sektorze czy przeszukiwania CV pod kątem danej oferty.

Aby prowadzić skuteczne i celnie ukierunkowane działania na rzecz zahamowania zmian klimatu, niezbędny jest dostęp do aktualnych danych. Potrzebujemy pracowników wyposażonych w umiejętności ich sprawnego przetwarzania i wykorzystywania. Projekt EO4GEO wspiera działania UNEPu w ramach World Environment Situation Room, którego celem jest usprawnienie zarządzania środowiskiem poprzez dostarczanie wiarygodnych i niezależnych danych na temat środowiska, a także ożywienie globalnego multilateralizmu.

Narzędzia, materiały edukacyjne oraz nagrania opracowane w ramach EO4GEO są dostępne na stronie projektu: http://www.eo4geo.eu