Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, dzielił się wiedzą na temat powiązań między klimatem a jakością życia ze słuchaczami Radiowej Trójki oraz widzami Telewizji wPolsce.pl.

W materiałach medialnych nie zabrakło również odniesień do bieżących wydarzeń, takich jak pożary w Amazonii czy wyciek ścieków w Warszawie.

W popołudniowym wydaniu audycji "Zapraszamy do Trójki" w dniu 28 sierpnia jednym z tematów pierwszej godziny programu była adaptacja polskich miast do zmian klimatu.

Wypowiedzi Kozka, dotyczące wykorzystywania zieleni do obniżania temaperatury w miastach, rozwijania ogródków działkowych, miejskiego rolnictwa czy infrastruktury, mogącej zamieniać się w małe zbiorniki retencyjne w wypadku gwałtownych zjawisk pogodowych, znalazły się w poświęcoym tej tematyce materiale reporterskim.

Ekspert Centrum został również zaproszony do Telewizji wPolsce.pl, w której wraz z Anetą Skubidą z Climate-KIC komentował wyciek ścieków z warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka" oraz kwestie klimatyczne.

Zauważył, że zdarzenie w "Czajce" powinno być dla włodarzy miast okazją do rozmowy z zarządzającymi lokalną infrastrukturą wodną na temat jej stanu, a także do współpracy instytucji publicznych różnego szczebla, gwarantującej rzetelne informowanie mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach w wypadku zaistnienia tego typu awarii.

Jego zdaniem jest ona dobrą okazją dla samorządów do przyjrzenia się szerszej wizji i praktyce gospodarki wodnej w ich otoczeniu, która powinna odpowiadać na wyzwania, związane m.in. ze skutkami zmieniającego się klimatu - suszą czy gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

W drugiej części prowadzonej przez Macieja Wolnego dyskusji odpowiadał na pytania o źródła emisji gazów cieplarnianych oraz rolę człowieka w pogłębiającym się kryzysie klimatycznym.

Zwrócił uwagę na konieczność holistycznego podejścia do tematu, uwzględniającego wszystkie dziedziny gospodarki (m.in. energetykę, transport, budownictwo, przemysł czy rolnictwo) i łączące ochronę środowiska z dbałością o jakość życia i kwestie społeczne.

Podsumowując dyskusję zauważył, że akcje edukacyjne, skierowane dla konsumentów, mają potencjał poszerzania ich świadomości o stanie środowiska, co umożliwić im ma bardziej skuteczną kontrolę i nacisk na zmiany prawa oraz modeli biznesowych.