Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek, znalazł się w gronie osób, cytowanych w artykule Joanny Solskiej na temat GOZ.

W materiale pojawiły się kwestie, związane m.in. ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także zanieczyszczeniem środowiska odpadami z tworzyw sztucznych.

Ekspert Centrum zauważa, że biznes już dziś potrafi mobilizować się do działania w zakresie odpowiedzialności za środowisko - najbardziej jaskrawym tego przykładem ma być współdziałanie największych firm oraz części władz lokalnych i stanowych na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych pomimo decyzji pezydenta USA o wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Odnotował również rosnące zainteresowanie używanym sprzętem na rynkach takich jak belgijski, w którym zarówno ekologicznie świadomi, wielkomiejscy konsumenci, jak i osoby o niewysokich dochodach decydują się na kupowanie już używanych, poddawanych naprawie i odświeżeniu pralek, lodówek czy komputerów.

W tekście Solskiej pojawiają się również reprezentanci oraz badania członków Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" - Deloitte oraz Związku Cyfrowa Polska.