Znamy zwycięzców III edycji konkursu Młodzi Obserwatorzy Przyrody "Poznaj zieloną stronę miasta", skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Słupcy i Trzemesznie. Konkurs zorganizowany został przez Fundację Veolia Polska w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Urzędem Miasta w Słupcy oraz Urzędem Miasta i Gminy Trzemeszno.

Celem wielkopolskiej edycji programu Młodzi Obeserwatorzy Przyrody była popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska. Uczestnicy zostali zaproszeni do zaprojektowania koncepcji ekologicznych miejsc edukacyjnych w dwóch miastach: w Słupcy i w Trzemesznie, miejsc dzięki którym każdy mieszkaniec będzie mógł pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z ochroną przyrody w miastach.

Słupca

W Słupcy, nagrodę główną otrzymał zespół ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej, za koncepcję wzbogacenia terenu nowo powstałej promenady miejskiej o elementy edukacyjne, wypoczynkowe i relaksacyjne dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta Słupcy i okolic. 

Dzieci i młodzież otrzymają nagrodę zespołową o wartości 700 zł. Ponadto, szkoła otrzyma grant w wysokości 7000 zł, który w porozumieniu z Urzędem Miasta przeznaczy na realizację wybranych elementów opracowanej przez młodzież koncepcji zagospodarowania miejskiej promenady.

Trzemeszno

Nagrody główne otrzymały zespoły ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu (kategoria klas młodszych) za projekt kącika przyrodniczego obok szkoły. Natomiast w kategorii klas starszych nagrodę główną otrzymał zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie za zaprojektowanie „ptasiego zegara”, który miałby stanąć w Parku Baba. 

Dzieci i młodzież otrzymały nagrody zespołowe o wartości do 1000 zł. Ponadto, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu otrzyma grant w wysokości 7000 zł, z przeznaczeniem na realizację zaprojektowanego przez uczniów miejsca edukacyjnego, w którym będą mogli wypocząć podczas przerw i jednocześnie pogłębić swoją wiedzę na temat miejskiej przyrody.

 

Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich i wyróżnionych prac z Słupcy i Trzemeszna.

Izabela Rakuć-Kochaniak, członek zarządu Fundacji Veolia Polska: "Program Młodzi Obserwatorzy Przyrody prowadzony jest przez Fundację Veolia Polska w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID Warszawa i Urzędami Miast, od 2017 roku. Cieszymy się, że coraz więcej miast dołącza do naszego ekologicznego grona i że młodzież wciąż tak chętnie angażuje się w sprawy środowiskowe, chcąc zmieniać okolicę na jeszcze bardziej przyjazną, zieloną, ale i pełniącą funkcje edukacyjne." "Zawsze w dobrym klimacie" – dodała.

Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa: "W ten sposób pragnęliśmy zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę, a także promować proekologiczne postawy w społeczeństwie. Dzięki zdobytej wiedzy, młodzi ludzie będą mieli możliwość inspirowania swoich rówieśników, rodziców i pozostałych mieszkańców miasta do poznawania przyrody, która ich otacza i współtworzenia zmiany w swoim otoczeniu."

 

Konkurs realizowany jest w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w 2015 roku. Jest ono odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals), a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych.