W pierwszą sobotę roku, 5 stycznia, po uroczystym nabożeństwie na Krzeptówkach w Zakopanem, ponad pół setki baców, juhasów i hodowców owiec z Podtatrza spotkało się na Bacowskim Opłatku. Oprócz baców, w spotkaniu udział wzięły również osoby zaangażowane w prace projektowe, związane z zachowaniem krajobrazu przyrodniczego i kulturowego tego rejonu Karpat. 

Prace w projektach karpackich koncentrują się na działaniach terenowych polegających na angażowaniu lokalnych społeczności i na promocji tradycyjnego pasterstwa w celu przywrócenia (albo wsparcia dla kontynuacji) tradycyjnych sposobów użytkowania łąk i hal.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą": "Kwietne Łąki", Zielona Infrastruktura", i "Tradycyjne Pasterstwo".

Ten rok rozpoczniemy konferencją "Razem dla Karpat - efektywne nawiązywanie partnerstw dla zachowania środowiska naturalnego w Beskidzie". Wydarzenie odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2019 r. w hotelu Jawor, w Jaworzu koło Bielska-Białej. Koferencja organizowana jest w ramach projektu "Karpaty Łączą - Kwietne Łąki", którego organizatorami są Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Żywiec Zdrój S.A.. Projekt jest realizowany w Partnerstwie SDGs Razem dla Środowiska.