W dniach 29 – 30 stycznia 2019 roku w Jaworzu koło Bielska-Białej, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizowało konferencję „Razem dla Karpat efektywne nawiązywanie partnerstw dla zachowania środowiska naturalnego w Beskidzie”. Wydarzenie jest częścią projektu: „Karpaty Łączą – Kwietne Łąki”, który realizujemy w Partnerstwie "Razem dla Środowiska" z firmą Żywiec Zdrój.

Celem spotkania było nie tylko pogłębienie wiedzy i wymiana doświadczeń, ale również stworzenie partnerstw, które pozwolą na skuteczną ochronę beskidzkiego środowiska naturalnego. W konferencji czynny udział wzięło około 60 osób będących przedstawicielami biznesu, parków krajobrazowych, NGO, lokalnych grup działania oraz przedstawicieli samorządu beskidzkiego.

W trakcie konferencji, zaprezentowaliśmy jej uczestnikom wyniki realizacji projektu „Karpaty Łączą – Kwietne Łąki”. Projekt ten jest przykładem dobrej praktyki partnerstwa międzysektorowego: NGO (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) z biznesem (Żywiec Zdrój).

Konferencja została zorganizowana w modelu wykładowo-warsztatowym. W sesji wykładowej, Roksana Krause z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, wygłosiła wykład na temat: Dlaczego koszenie jest potrzebne na obszarach Beskidu Żywieckiego?, a Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Kierownik Działu Edukacji z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przedstawiła istniejące problemy z ochroną wód w Beskidzie Żywieckim.

Następnie uczestnicy konferencji zostali rozdzieleni na cztery stoliki tematyczne: (1) „Bioróżnorodność” (moderator: dr Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa); (2) „Woda” (Tomasz Stemplewski, Ekspert z Zespołu Better); (3) „Powietrze” (Wiktor Warchowski, twórca i CEO AIRLY – sieci niskobudżetowych sensorów jakości powietrza), i (4) „Opakowania” (Michał Mikołajczyk, Prokurent oraz Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Rekopol).

Podczas dyskusji stolikowej uczestnicy poruszali kwestie szeroko pojętej roli człowieka w ochronie przyrody („Bioróżnorodność”), poruszali kwestie mitów na temat wody i zasobów wodnych regionu oraz zastanawiali się również jak poprawić efektywność gospodarowania wodą w Beskidzie Żywieckim („Woda”). W ramach spotkania przy stoliku „Powietrze” uczestnicy dyskutowali nad aktualnymi problemami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza w regionie Beskidu Żywieckiego, a przy stoliku „Opakowania” poruszony został temat roli segregacji śmieci i przetwórstwa opakowań na rzecz czystego powietrza i dodatkowo porozmawiano o innowacjach opakowaniowych.

Wieczorem, po intensywnym dniu pracy uczestnicy konferencji mogli się zrelaksować słuchając przepięknej tradycyjnej muzyki Beskidu Śląskiego zagranej przez góralski zespół „Wałasi”.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy pracowali w grupach tematycznych „Edukacja”, „Partnerstwo” i „Innowacje”, a następnie zmierzyli się w grze strategicznej „Kwestia czasu”. Podczas gry uczestniczy konferencji wcielili się w przedstawicieli dużych działów w firmie i mieli przed sobą zadania do wykonania oraz musieli zrealizować postawione przed nimi cele. Pracownicy firmy musieli działać szybko i sprawnie bo każda chwila mogła okazać się decydująca i wręcz bezcenna. Gra wywołała dużo emocji, a co najważniejsze każdy zespół był wygrany! Celem zabawy było podkreślenie roli zespołu i współpracy oraz usprawnienie procesów planowania i koordynacji zadań.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mieli okazję do poszerzenia wiedzy. Mogli też znależć przestrzeń do nawiązania współpracy i dialogu na rzecz ochrony środowiska naturalnego Beskidu Żywieckiego.