Od pszczelich uli po wirtualną dzielnicę marzeń - w najnowszej edycji publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się omówienie inicjatyw, które Centrum organizowało lub objęło swoim patronatem.

Tegoroczny, liczący niemal 230 stron materiał jak co roku zbiera przykłady pozytywnych działań, realizowanych przez firmy na rzecz społeczności lokalnych oraz środowiska.

Wśród nich znalazło się miejsce na przypomnienie o kolenym roku działania koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska", a także szeregu konkretnych inicjatyw, realizowanych w jego ramach bądź poprzez dwustronną współpracę z konkretnymi przedsiębiorstwami:

  • Akcji Carrefour Polska "Pszczele hotele", mającej na celu chronienie pszczół w środowisku miejskim, którą objęliśmy naszym patronatem.
  • Autorskim programie "Młodzi Obserwatorzy Przyrody", realizowanym we współpracy z Fundacją Veolia Polska, którego tegoroczna edycja skupiała się na zielonej infrastrukturze oraz kwestiach klimatycznych.
  • Cyklu spotkań Polpharmy "Porozmawiajmy o środowisku", w którym mieliśmy przyjemność brać udział.
  • Projekcie "Kwietne łąki", mającym na celu ochrone bioróżnorodności na terenach powiatu żywieckiego, który realizujemy wraz z Żywiec Zdrój.
  • Inicjatywie "Ciepło dla Pragi", która - dzięki współpracy z Fundacją Veolia Polska - umożliwiła uzniom na warszawskiej Pradze Północ zaprojektowanie dzelnicy swoich marzeń.
  • Programie ambasadorskim BASF Polska "Agroambasadorzy", którego byliśmy partnerem.