Odbywające się 1 i 2 kweitnia w Krakowie wydarzenie zgromadziło przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne, biznes i środowiska naukowe.

W dyskusji, poświęconej roli współpracy w zrównoważonym rozwoju miast, wzięła udział Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska.

Konferencja stawiała sobie za cel dyskusję nad kierunkami rozwoju polskich miejscowości w kontekście lokalnych i globalnych trendów, mających wpływ na ich funkcjonowanie.

Punktem odniesienia do debaty były m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Agenda Miejska UE.

Jednym z wątków dwudnowych rozmów było dzielenie się dobrymi praktykami oraz wspieranie współpracy miast na rzecz poprawy jakości życia ich mieszkańców.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, mówiła o realizowanym wspólnie z Ambasadą Francji w Polsce projekcie "Innowacyjne Eco-Miasto" w kontekście integrowania kwestii środowiskowych w polityce miejskiej w powiązaniu z podkreślaniem korzyści społecznych i ekonomicznych z realizowania działań proekologicznych.