Rozpoczął się nabór kadydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody "Ludzie którzy zmieniają biznes". Nagroda dedykowana jest osobom, które poprzezswoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Dodatkowymk kryterium jest historia dokonania w miejscu realnej zmiany ułatwiającej odpowiedzialne zarządzanie. Nagroda "Ludzie którzy zmieniają biznes" przyznawana jest co dwa lata.

Nabór kandydatów i kandydatek potrwa do 1 czerwca 2019 roku. Organizatorem i pomysłodawcą Nagrody jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoszeń należy dokonywać przez dedykowany formularz na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Nagrody w trzeciej edycji zostaną przyznane za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.

Kategorie Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

- I Biznes

- II Sektor pozabiznesowy

Kategorie specjalne:

  • zarządzanie różnorodnością, 
  • wolontariat pracowniczy,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • ochrona klimatu,
  • zrównoważone innowacje społeczne

Zachęcamy do przysyłania zgłoszeń w imieniu organizatora. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska.