Eksperci Centrum UNEP/GRID-Warszawa biorą udział w kolejnej edycji Programu Agro Ambasadorzy BASF.

Wykład Rolnictwo i przyroda dotyczący zrównoważonego rolnictwa i ochrony różnorodności biologicznej został wygłoszony na SGGW w Warszawie (14.05), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (16.05), Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (21.05).

Po raz czwarty zostanie zaprezentowany 28 maja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Olsztynie.

Wykłady były ostatnimi z cyklu poświęconego zrównoważonemu rolnictwu i zorganizowanego w programie Agro Ambasadorzy.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas wykładu było przedstawienie wyzwań stojących przed rolnictwem oraz dobrych praktyk rolniczych wspomagających działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

W wykładzie wykorzystano informacje zawarte w raporcie "Rolnictwo i Przyroda" opracowanego we współpracy z BASF.

Program Agro Ambasadorzy BASF to pierwszy w Polsce program ambasadorski skierowany do studentów uczelni rolniczych. Jego celem jest promocja zrównoważonego rozwoju i innowacji w rolnictwie.

Realizowany jest we współpracy między Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz firmą BASF i jest projektem Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".