21 maja miał miejsce krajowy finał European Youth Debating Championship 2019. Wątkiem przewodnim dyskusji młodzieży szkolnej było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czy przemysł chemiczny i produkcji tworzyw sztucznych może działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa prezentował na nim negatywne skutki środowiskowe niezrównoważonej produkcji i konsumpcji - szczególnie produktów jednorazowych - oraz sposoby na ich minimalizację.

Na wydarzeniu, zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów EPCA oraz stowarzyszenie PlasticsEurope, młodzi ludzie analizowali zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki upowszechniania się tworzyw sztucznych.

Wśród tych pierwszych wymieniali m.in. obecność tworzyw sztucznych w sprzęcie elektronicznym czy urządzeniach generujących energię odnawialną, poprawę stanu zdrowia publicznego dzięki jednorazowym produktom medycznym, a także potencjał wspierania rozwoju Globalengo Południa.

Wśród podnoszonych przez uczestników wad ich rosnącej produkcji wymieniono jej udział w rosnących emisjach gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie środowiska czy nieznane, długofalowe skutki obecności mikroplastików w środowisku.

Bartłomiej Kozek, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w trakcie wystapienia wspierającego grupę osób ostrożnych wobec dalszego rozwoju sektora, poruszył kwestie zanieczyszczenia odpadami z tworzyw sztucznych - wysp śmieci na oceanach, obecności mikroplastiów za kołami podbiegumowymi czy ich przenoszenia się drogą powietrzną w trudno dostępne rejony Pirenejów.

Poruszył również sposoby walki z negatywymi skutkami niezrónoważonych wzorców produkcji i konsumpcji - odejście od przerzucania całej winy na zachowania konsumentów w stronę partnerskiej współpracy nauki, biznesu i regulatorów, promującą całościowe zmiany w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym badania nad alternatywami dla stosowania paliw kopalnych przez przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych.

Trójka młodych zwycięzców konkursu reprezentować będzie Polskę w jego europejskim finale, który odbędzie się jesienią w Berlinie.

Zdj. Plastics Europe