Biorąc pod uwagę konieczność podjęcia pilnych działań dla zapobieżenia wymknięciu się kryzysu klimatycznego spod kontroli - jak również rosnącej świadomości i mobilizacji społecznej na rzecz klimatu - Centrum zdecydowało się na zainicjowanie cyklu dyskusji, w której przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego dzielić się będą wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie odpowiadanie na wyzwanie zmieniającego się klimatu. 

Inauguracyjne spotkanie możliwe będzie dzięki wsparciu Ambasady Norwegii.

Istotnymi partnerami cyklu będą ambasady, wspierające Partnerstwo SDGs "Razem dla środowiska" i wskazujące, w jaki sposób rządy i firmy z reprezentowanych przez nie krajów działają na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Jego najważniejszym gościem będzie Svein Tveitdal – twórca i Prezes norweskiej organizacji Klima 2020, pierwszy dyrektor GRID-Arendal, zaangażowany w utworzenie Centrum UNEP/GRID-Warszawa. To wieloletni dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w UN Environment oraz doradca ds. polarnych Dyrektora Generalnego tej organizacji. Do roku 2015 pełnił również fukcję Environmental Ambassador miasta Arendal.

Prezentacja Tveitdala nosić będzie tytuł "Climate Peril - global status after Paris and Katowice". Towarzyszyć jej będzie wspierające ją krótkie wystąpienie Bartłomieja Kozka "Overcoming the climate crisis - working #ForThePlanet in Poland".

Bartłomiej Kozek jest specjalistą ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. To autor oraz współautor artykułów i publikacji, poświęconych m.in. zielonym miejscom pracy oraz powiązaniom pomiędzy polityką środowiskową i społeczną. Jest również polskim korespondentem magazynu Green European Journal.

Relacja z wydarzenia dostępna będzie na stronie Centrum po 31 maja - dniu, w którym zainaugurowany zostanie cykl Climate Conversations. Będzie on pierwszą inicjatywą, realizowaną w ramach Misji Klimat Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".