Na naszych stronach internetowych wiele miejsca poświęcamy dobrym praktykom biznesu. Doceniamy inicjatywy, które wspierają globalne i lokalne zmiany. Tym razem przekazujemy naszym czytelnikom publikację, poświęconą wysiłkom firm na rzecz edukacji różnych grup interesariuszy.

„Celem publikacji jest przekazanie praktycznej wiedzy, pomocnej w codziennej pracy. Przytoczone przykłady działań edukacyjnych, prowadzonych na różnych poziomach i adresowanych do różnych grup interesariuszy, mogą stać się dla Państwa inspiracją do dalszych działań, aktywnej współpracy na rzecz budowy lepszego świata dla tego i przyszłych pokoleń" – napisała w liście otwierającym nowy raport Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Samsung Polska, Grupa Żywiec, Fundacja Veolia Polska, Coca-Cola Polska, Carrefour, SUEZ Polska to partnerzy publikacji, którzy wspólnie z Centrum postanowili podzielić się swoimi dobrymi praktykami edukacyjnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sklasyfikowane są one w czterech kategoriach: edukacja młodzieży, edukacja konsumenta, edukacja w łańcuchu wartości firm, technologie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Szerokie spektrum zaprezentowanych w niej praktyk ma na celu podkreślenie istoty nauczania kompleksowego, uwzględniającego wszelkie aspekty i płaszczyzny - edukacja dla zrównoważonego rozwoju nie może bowiem ograniczać się wyłącznie do młodzieży szkolnej i powinna obejmować również innych interesariuszy biznesu.

W publikacji znaleźć możemy programy i projekty, dedykowane odpowiedzialnemu zastosowaniu technologii, uzupełnieniu edukacji szkolnej, wsparciu samorządów, a także edukacji dorosłych konsumentów.

Publikacja jest owocem współpracy i doświadczeń zebranych przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz partnerów biznesowych organizacji. Mamy nadzieję, że lektura którą przekazujemy w Państwa ręce okaże się wartościową bazą wiedzy oraz inspiracją do działania na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa.