W trakcie eksperckiej debaty, która odbyła się 5 czerwca w Ministerstwie Środowiska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, zaprezentowała deklarację działań na rzecz ochrony globalnego klimatu, która kierować ma działaniami instytucji w tym zakresie.

Deklaracja Centrum UNEP/GRID-Warszawa

realizacji działań w ramach MISJI KLIMAT

Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”

- Zdając sobie sprawę z faktu, że na podjęcie ambitnych celów wskazanych w Agendzie 2030 zostało nam już tylko 11 lat;

- Biorąc pod uwagę wyrażoną przez panel IPCC konieczność zahamowania wzrostu średniej, globalnej temperatury do poziomu dwóch, a najlepiej półtora stopnia Celsjusza w porównaniu do poziomów notowanych w okresie przed rewolucją przemysłową;

- Dostrzegając, że brak realizacji tego celu oznaczać będzie wymknięcie się skutków zmian w globalnym klimacie spod kontroli;

- Podzielając naukowy konsensus, wedle którego oznaczać ono będzie niekontrolowane załamanie się ekosystemów, utratę bioróżnorodności oraz gwałtowne pogorszenie się jakości życia na świecie, uniemożliwiające realizację przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju;

- Wierząc, że rozwiązanie kryzysu klimatycznego wymagać będzie zacieśnienia współpracy i partnerstw międzysektorowych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, inicjator Partnerstwa na rzecz implementacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”, które łączy ze sobą biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe,

powołuje w ramach koordynowanego przez siebie Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” MISJĘ KLIMAT, deklarując tym samym chęć realizacji działań na rzecz:

- Poszerzania świadomości społecznej oraz wiedzy interesariuszy na temat zmian klimatu i ich negatywnych skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych;

- Prezentowania powiązań między polityką klimatyczną a innymi sektorami aktywności społecznej i ekonomicznej, takimi jak zdrowie publiczne, jakość życia czy innowacyjność gospodarki;

- Wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk z zakresu wdrażania przyjaznych dla ludzi i środowiska rozwiązań proklimatycznych, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym czy sprawiedliwa transformacja energetyczna;

- Przekonywania do zmian w modelach biznesowych, funkcjonowaniu miast czy gospodarek, które przyczyniać się będą do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wypracowywania narzędzi, umożliwiających osiągnięcie tego celu.

Działania te będą realizowane i promowane wśród obecnych i przyszłych członków Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”.

Zapraszamy do współpracy!