Zapraszamy na Piknik „Warszawa Miasto z Klimatem”, który odbędzie się 1 września nad Wisłą w Warszawie.

Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa opowie w jego trakcie o idei programu Ciepło dla Miast. Projekt ten realizowany jest w Partnerstwie „Razem dla Środowiska” z Fundacją Veolia Polska.

Na stoisku Centrum UNEP/GRID-Warszawa pokażemy możliwości zaangażowania się w aktywności na rzecz polepszenia komfortu życia i stanu środowiska w mieście. Stoisko, na którym mówić będziemy m.in. o programie "Ciepło dla Miast", będzie otwarte od 11:30 do 16:30. Spotkamy się z mieszkańcami na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP, w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann nad Wisłą w Warszawie, i bedziemy zachęcać do udziału w rozpoczynającym sie tej jesieni w Warszawie projekcie.

Projekt Ciepło dla Miast

– Zbuduj zieloną, zrównoważoną przestrzeń miasta – obszar wyjęty prosto z twoich marzeń – tak zachęca do udziału w programie Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Kierownik Działu Edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawam i dodaje – Jako mieszkaniec miasta, masz realny wpływ na najbliższe otoczenie.

Program "Ciepło dla Miast" skierowany jest do rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Pokazuje im jak mogą współpracować z samorządami, by zmienić swoje otoczenie na bardziej przyjazne mieszkańcom i środowisku. Uczestnicy programu uczą się jak zmniejszyć zużycie energii, wspierać energetykę odnawialną czy żyć zgodnie z zasadą "zero odpadów". Młodzież i dorosli, którzy chcą żyć w zrównoważonym, przyjaznym mieszkańcom innowacyjnym mieście, mają okazję zaprojektować je w środowisku gry komputerowej, ucząc się poprzez zabawę.

W projekcie wykorzystujemy grę komputerową Ecocraft (ekologiczny odpowiednik popularnej gry Minecraft©). W tym wirtualnym środowisku, na makiecie odpowiadającej rzeczywistym parametrom miasta, uczestnicy grają jednocześnie projektujac idealne miasto w wytypowanych do konkursu lokalizacjach. Gracze mogą wprowadzać m.in. rozwiązania w dziedzinie efektywności energetycznej budynków czy zwiększenia obszarów zielonych.

Projekt realizowany jest w formule konkursu, a jego celem jest pokazanie, że każdy może być liderem zmian na lepsze w swoim otoczeniu. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz spotkanie z decydentami w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Ciepło dla Miast w Warszawie

W rozpoczynajacym sie roku szkolnym 2019 / 2020, projekt obejmie Warszawę i Poznań. Z mieszkańcami Warszawy porozmawiamy o harmonogramie konkursu, jego lokalizacjach, warsztatach przygotowujących uczestników i ich opiekunów do pracy z narzedziem Ecocraft.

Miłośników świata wirtualnego zaprosimy do zabawy w budowanie zielonego miasta marzeń w grze Ecocraft. Najmłodszych gości namówimy do udziału w eksperymentach, powiązanych z tematem wpływu zmian klimatu na życie w mieście. 

Dla dorosłych przygotowalismy krótkie quizy wiedzy na temat miast, poruszające tematy, takie jak oszczędność energii, zrównoważona konsumpcja, segregacja odpadów czy redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Piknik z Klimatem

W imieniu organizatora pikniku zapraszamy do udziału we wszystkich, zaplanowanych na ten dzień imprezach i prezentacjach. Piknik z Klimatem organizowany jest przez miasto stołeczne Warszawa w ramach inicjatywy Partnerstwo dla Klimatu, którego Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest wieloletnim uczestnikiem.

Nasi Partnerzy, z którymi współdziałamy w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” beda reprezentowani podczas pikniku przez Fundację Veolia Polska oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju.