16 i 17 października odbłyy się warsztaty, podczas których uczestnicy otrzymali garść inspiracji na temat rozwiązań z Europy i świata odpowiadających na współczesne wyzwania miasta. Poznali także lepiej narzędzie i środowisko gry Ecocraft, które ma pomóc w samodzielnym projektowaniu rozwiązań.

Ponad 20 młodych studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza wspólnymi siłami tworzyło wymarzone miasto przyszłości.

Schładzanie miast w trakcie fal upałów, zrównoważone gospodarowanie wodą, poprawa efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza – to ważne wyzwania ekologiczne, przed którymi stają współczesne miasta. Fundacja Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Poznania, zaprosili wszystkich mieszkańców do wspólnego projektowania miejskiej przestrzeni. Program „Ciepło dla Miast” umożliwi zainteresowanym – bez względu na wiek – przedstawienie swojej wizji miasta przyszłości.

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą spróbować swoich sił we współtworzeniu pełnego zieleni i innowacyjnych rozwiązań miasta, przyjaznego mieszkańcom, podnoszących jakość ich życia. Jego celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami, liderami i ekspertami rozwiązań na wybrane wyzwania ekologiczne stojące przed Poznaniem.

Do przedstawienia pomysłów Poznaniaków posłuży specjalne narzędzie Ecocraft – ekologiczna odsłona słynnej gry Minecraft©. W wirtualnym odpowiedniku trzech miejskich lokalizacji: Starego ZOO oraz okolic dwóch szkół: przy ulicy Krakowskiej 10 i Prądzyńskiego 53, uczestnicy gry zaprojektują swoją wymarzoną wizję okolicy. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania i ma zachęcać i ułatwiać partycypację społeczną w mieście.

Przekazana podczas warsztatów wiedza ma zmotywować mieszkańców do zgłoszenia swoich pomysłów w konkursie na zielone miasto. Zadanie postawione przed uczestnikami konkursu „Zbuduj zielony Poznań w Ecocraft” to zaprojektowanie propozycji przekształcenia fragmentów swojej aglomeracji i wdrożenia na ich obszarze nowoczesnych rozwiązań. Projekty poddane zostaną głosowaniu online, a także ocenie komisji konkursowej.

Na autorów najlepszych projektów oraz wybrane osoby biorące udział w głosowaniu czekają atrakcyjne nagrody. Pula nagród wynosi 10.000 złotych.