Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest organizatorem dwóch wydarzeń, które będą mieć miejsce w ten dzień.

W trakcie otwartej dla publiczności konferencji jej uczestnicy zapoznają się z pozytywnymi przykładami działań miast i biznesu, służących ludziom i środowisku - popołudniu odbędzie się spotkanie Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".

Stan środowiska – zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym – budzi coraz większy niepokój. Mamy coraz mniej czasu na podjęcie stanowczych działań, które przyczynią się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia skali wzrostu średniej, globalnej temperatury. Zegar tyka również dla tysięcy zagrożonych gatunków, które znikają z powierzchni ziemi w wyniku rosnącej presji człowieka na ekosystem.

W tym roku doświadczaliśmy w Polsce i Europie fal upałów, wzmacnianych przez kryzys klimatyczny. Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego poczujemy skalę zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy w naszych miastach i wsiach.

Biznes, jego pomysły na zmianę modeli produkcji i konsumpcji oraz generowane przez niego innowacje mogą odegrać istotną rolę w pozytywnej zmianie. Współpraca liderów z różnych grup – sektora publicznego i prywatnego, środowisk naukowych czy organizacji pozarządowych – może pomóc nam w budowie lepszej przyszłości.

Jeszcze bardziej niż zwykle potrzebujemy liderów, którzy będą potrafili zmieniać siebie i swoje organizacje. Innowacje (nie tylko technologiczne) mogą być w tym procesie cennym narzędziem.

Dla środowiska - #DlaPlanety

W trakcie konferencji, która odbędzie się w godz. 9.00-14.30 głos zabiorą autorytety świata nauki, samorządów i firm. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z wyjątkową wystawą innowacji BASF DLA PLANETY.

Popołudniowe spotkanie stworzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" stanowić będzie podsumowanie osiągnięć Partnerów. W jego trakcie zainagurowany zostanie program „Climate Leadership. Powered by UN Environment”.

Szczegółowy opis wydarzeń, które będą mieć miejsce 7 listopada, znaleźć można na dedykowanej im stronie internetowej.