Dyrektor ds. edukacji i geoinformacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, była panelistką na debacie BASF, poświęconej znaczeniu troski o środowisko w działalności biznesowej.

Reprezentantka Centrum przypomniała, że realizuje ono w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), który działa już od przeszło pół wieku.

W tym czasie zmieniały się priorytety w zakresie ochrony środowiska, natomiast nie było wątpliwości co do tego, że jego dobry stan jest istotnym elementem komfortu i jakości naszego życia.

Zdaniem ekspertki Centrum firmy potrzebują rzetelnych, sprawdzonych źródeł informacji na temat ich wpływu na planetę oraz rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji, np. przezwyciężenia kryzysu klimatycznego.

Zauważył również szczególną odpowiedzialność dużych przedsiębiorstw za upowszechnianie prośrodowiskowej postawy w całym ich otoczeniu i łańcuchu wartości - w tym wśród dostawców.

- Mamy świadomość, że nie rozwiążemy wszystkich problemów z dnia na dzień - służymy ekspercką wiedzą, dzielimy się doświadczeniami ze świata, wysłuchujemy głosów wskazujących na wyzwania, np. w gospodarce odpadowej - mówiła Wołoszyńska-Wiśniewska.

Oprócz wysłuchania dyskusji osoby uczestniczące w wydarzeniu miały również okazję do wypełnienia EKOpostanowień i dowiedzenia się, w jaki sposób ich indywidualne działania mogą złożyć się na większą zmianę w jakości powietrza, którym oddychamy.

BASF Polska jest członkiem Partnerstw SDGs "Razem dla środowiska".