Centrum UNEP/GRID-Warszawa brało udział w ocenianiu inicjatyw, które trafiły do pierwszego w Polsce inkubatora, skupiającego się na promowaniu biznesu działającego na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

8 spośrób kilkudziesięciu inicjatyw, które zgłosiły się do projektu, otrzyma fachową pomoc w rozwoju, dzięki której będą one mogły realizować w praktyce działania dla ludzi i planety.

Inicjatywy, które uzyskały największe uznanie oceniającego je jury, to:

  • Associated Apps z rozwiązaniem The Compass, nawigujacym osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz obiektów użyteczności publicznej.
  • Broomee - innowacyjny system do elastycznego transportu miejskiego na żądanie.
  • Centrum Diagnozy i Terapii “Proces” to platforma, która ma ułatwić dostęp do terapeutów pomagających młodzieży, dzięki terapii poznawczo-behawioralnej online.
  • Maizo - pomysł na nowoczesną aplikację webową i mobilną dla konsumentów, pragnących korzystać z promocji w lokalnych sklepach.
  • Nextplease.app - projekt aplikacji mobilnej, umożliwiającej wymianę drukowanych książek.
  • Operacja rzeka, chcąca wykorzystać nowoczesne technologie do sprzątania okolic Bugu z odpadów.
  • Planet Heroes, w której wystarczy posprzątać zaśmiecony teren naturalny i udokumentować akcję zdjęciami, a następnie opublikować swoją aktywność na platformie webowej.
  • Power-me, rozwijający second hand online oraz społeczność miłośników mody z drugiej ręki.

Partnerem Samsung Inkubator Białystok, oprócz Centrum, jest również Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, zrzeszający największą w regionie społeczność startupową oraz HugeTech.