Do skierowanego do samorządów konkursu oraz międzynarodowej konferencji dołącza nowy, realizowany poza Warszawą cykl spotkań, na którym polscy i francuscy eksperci dyskutują z lokalnymi społecznościami o przyjaznych dla ludzi i środowiska rozwiązaniach w polityce miejskiej.

W inauguracyjnym spotkaniu cyklu, które odbyło się 20 lutego w Olsztynie, udział wzięła m.in. dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska.

ECO-Miejski warsztat, który odbył się w Centrum Polsko-Francuskim (Dąbrowszczaków 1), otwarty został przez marszałka województwa warmnińsko-mazurskiego, Gustawa Brzezina, a także ambasadora Francji w Polsce, Frederica Billeta.

W moderowanym przez dyrektor tej instytucji wydarzeniu swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • Dr Tekla Żurkowska, architekt krajobrazu, Ogrodnik Miejski, Urząd Miasta Olsztyna
  • Jean-Paul Aucher, Prezes Regionalnej Agencji Energetycznej Bretanii Południowej
  • Jean-François Quere, Dyrektor Biura ds. Infrastruktury Miasta Saint-Brieuc
  • Andrzej Gemra, Zastępcaca Dyrektora Renault East ds. Efektywności i Rozwoju Nowych Projektów Renault
  • Gaëtan Hinojosa, City Finance Lab

Szeroki wachlarz tematów obejmował zagadnienia, związane z zachowywaniem i tworzeniem miejskich terenów zielonych, termomodernizacją oraz odnawialnymi źródłami energii, mobilnością oraz finansowaniem prośrodowiskowych działań w przestrzeni miejskiej.

Istotnym elementem towarzyszącej wystąpieniom dyskusji było podkreślanie roli partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, działania lokalnych systemów transportowych czy zielonych budżetów partycypacyjnych.

Nie zabrakło również rozmowy na temat roli innowacji, takich jak integrowanie elektromobilności w lokalnych systemach energetycznych czy wykorzystywanie zużytych baterii z samochodów w roli magazynów energii.