Poprawa jakości powietrza to duże wyzwanie dla miast. W Warszawie rusza właśnie program „Ekodetektywi i miejskie zagadki” adresowany do najmłodszych mieszkańców stolicy. Dzięki książce z ekobajkami oraz zajęciom w wybranych przedszkolach, maluchy dowiedzą się, jak każdy z nas może na co dzień dbać o czyste powietrze, a tym samym o własne zdrowie. Z materiałów edukacyjnych skorzystają także rodzice i nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Bohterowie ksiązki to Pola, Tola i Urwis. Zapraszają oni maluchy do tajemniczego świata miejskich zagadek, jednocześnie, przybliżając im współczesne wyzwania miast, takie jak efektywność energetyczna budynków czy zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Książkę „Ekodetektywi i miejskie zagadki” można bezpłatnie pobrać z portalu Tup, Tup, Tup. 

Treść książki została podzielona tematycznie na dwie bajki: „Energia na plus. Jak zatrzymać ciepło w domu?” oraz „Zieleń w mieście. Recepta na zdrowie i czyste powietrze”. Zawiera także liczne dodatkowe aktywności, takie jak pomysły na eksperymenty, zabawy czy prace plastyczne. Do każdego z rozdziałów przygotowany został wstęp zaadresowany do dorosłych czytelników, dzięki któremu opiekunowie mogą pogłębić wiedzę i przygotować się do rozmów z dziećmi. Książka to nie tylko doskonała lektura dla dzieci, ale także cenne źródło inspiracji dla rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szukających pomysłów na ekologiczne zajęcia z najmłodszymi.

Od marca, z materiałów zawartych w książce będą korzystać wolontariusze spółki Veolia Energia Warszawa, którzy poprowadzą z najmłodszymi warszawiakami bezpłatne zajęcia w kilkunastu wybranych warszawskich przedszkolach. Podczas warsztatów, najmłodsi warszawiacy dowiedzą się skąd bierze się smog, jak zadbać o to by ciepło nie uciekało z naszych domów oraz jak dzięki miejskiej zieleni można poprawić jakość powietrza, lokalny klimat oraz nasze zdrowie i zadowolenie z życia. 

Program „Ekodetektywi i miejskie zagadki” jest realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację CultureLab ze środków Fundacji Veolia Polska, w ścisłej współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Współpraca odbywa się w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, którego celem jest budowanie klimatu współpracy przy wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie ich środowiskowego wymiaru.


Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa jako organizacja pozarządowa od blisko 30 lat, wspierając realizację misji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska w Polsce. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wprowadzając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski. Należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie. 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.