Forum Odpowiedzialnego Biznesu – uczestnik koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” – zaprezentowało je w kolejnej edycji swego sztandarowego raportu.

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” na przeszło 230 stronach przedstawia firmy oraz realizowane we współpracy z nimi przedsięwzięcia, mające na celu poprawę jakości życia oraz stanu środowiska.

Wśród nich znalazły się inicjatywy, w których uczestniło Centrum, takie jak:

  • Akcja „Pszczele hotele”, dzięki której działa już 30 tego typu placówek na dachach sklepów Carrefour Polska.
  • Program „Ciepło dla miast”, realizowany wraz z Fundacją Veolia Polska, w którym środowisko gry Ecocraft („Minecraft na zielono”) wykorzystywane było do promowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej działań prośrodowiskowych, m.in. na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
  • Projekt „AgroAmbasadorzy” BASF Polska, skierowany do studentów kierunków rolniczych i stawiający sobie za cel promowanie odpowiedzialnego podejścia do środków ochrony roślin.
  • Uczestnictwo Santander Bank Polska w kampanii społecznej „Zielona wstążka #DlaPlanety” w charakterze partnera strategicznego.
  • Działania, realizowane przez BNP Paribas w ramach programu „Bank zielonych zmian” – w tym skierowany do pracowników newsletter, powstały przy współpracy merytorycznej Centrum.
  • Wydarzenie „BASF Dla Planety”, które zostało objęte patronatem Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Na łamach publikacji wspomniana również została inicjatywa Climate Leadership, zachęcająca firmy do podejmowania zobowiązań na drodze do ich neutralności klimatycznej.

Wśród publikacji, których lekturę polecają autorzy raportu, znalazł się m.in. materiał Centrum „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.

Zdj. Fragment okładki publikacji FOB