Przegląd jest jednym z zadań w tegorocznej edycji projektu Eco-Miasto. Jego celem jest zapoznanie czytelników z najnowszymi trendami i najciekawszymi dobrymi praktykami z zakresu tworzenia miast przyjaznych dla ludzi i środowiska. Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, Teraz Środowisko, Szkołą Liderów, BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacją Veolia Polska, Renault.

Materiał do publikacji powstawał wiosną 2020 roku, na styku dwóch epok — tuż przed i zaraz po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W tych wyjątkowych warunkach, ożyła dyskusja o przyszłości dotychczasowych wzorców produkcji, konsumpcji i organizacji miejskiego życia.

W niniejszej publikacji, przygotowanej na potrzeby międzynarodowej konferencji "Eco-Miasto 2020. Energia Zmian", czytelnik znajdzie materiały, przygotowane przez organizatorów i partnerów projektu z sektora samorządowego, społecznego i biznesowego. Przegląd gromadzi doświadczenia podmiotów zaangażowanych w promowanie wizji miast, które kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. Pokazuje również przykłady praktycznej realizacji tych wizji w wybranych polskich miastach.

Organizatorzy tegorocznej, 7. edycji konkursu Eco-Miasto: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa; współorganizator: Teraz Środowisko; partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacja Veolia Polska, Renault; współorganizator konferencji Eco-Miasto: Miasto st Warszawa; partnerzy konferencji Eco-Miasto: URBACT, Deloitte, Szkoła Liderów; partnerzy medialni: Portal Samorządowy, Wspólnota; agencja PR: PROPSY; współpraca redakcyjna: RMF Classic.

Patronat: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich.