Coroczne wydarzenie, które w tym roku odbyło się w formie internetowej, było okazją do zaprezentowania szerokiej gamy działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzenie, będące częścią Kampanii 17 Celów, było okazją do przybliżenia przez Marię Andrzejewską i prof. Bolesława Roka założeń projektu Climate Leadership.

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wraz z wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, zaprezentowali przeszło setce uczestniczących w wydarzeniu osób założenia inicjatywy, mającej pomagać biznesowi w przechodzeniu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Prezentujący projekt CL podkreślali jego powiązania z działaniami, realizowanymi w ramach rodziny ONZ, takimi jak skierowane do sektora finansowego UNEP Finance Initiative, a także przyjmowanymi dokumentami, np. dotyczącymi promowania odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

Pierwsza edycja Climate Leadership podsumowana zostanie na początku czerwca konferencją internetową, na której zaprezentowane zostaną pozytywne działania, realizowane przez działające w Polsce firmy.

Forum Inspiracji było okazją do zaprezentowania punktu wyjściowego – aktualnego stanu realizacji SDGsów w Polsce i Europie na podstawie danych Eurostatu i GUS – a także szeregu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

Wśród nich znalazł się m.in. opracowany przez CSR Consulting serwis internetowy, poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym, projekt filmowy Global Compact Network Poland czy inicjatywy z zakresu sektora mody czy odpowiedzialnej produkcji tworzyw sztucznych.