W całej Polsce rozpoczęła się kampania #DlaPlanety 2020. Od dzisiaj przez następny rok, hasło kampanii przypominać nam będzie o prawach Natury i o tym, jak bardzo jesteśmy od niej zależni. Przed działaniami kampanijnymi stoją zadania zainspirowania autorefleksji i dyskusji, jakiej jeszcze nie było w debacie publicznej. Rozpoczęte dziś działania obejmą ogólnopolski outdoor, prasę, spoty filmowe i radiowe oraz media społecznościowe.

Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca), jest zazwyczaj pierwszym dniem kampanii Zielona Wstążka Dla Planety, jednak w tym roku początek kampanii wyprzedził te obchody.

Jest tak dlatego, że temat tegorocznej kampanii wymaga szerszej przestrzeni na zasygnalizowanie aspektów naszego życia, jakie się z nim wiążą. Bohaterem globalnych obchodów Światowego Dnia Środowiska i kampanii #DlaPlanety jest w tym roku różnorodność biologiczna (ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów).

Hasłem globalnych obchodów w tym roku jest przypomnienie, że rok 2020 należy do Natury: Time for Nature, a myślą przewodnią kampanii #DlaPlanety, jest wezwanie:

Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.

Utrata bioróżnorodności to nie tylko zniknięcie z powierzchni Ziemi tego czy innego gatunku. To ryzyko całego szeregu niepożądanych skutków ubocznych – od rozpowszechniania się na danym obszarze obcych gatunków inwazyjnych, poprzez osłabienie zdolności naturalnego pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy i torfowiska, aż po rosnące ryzyko rozprzestrzeniania się już nam znanych – i pojawiania się zupełnie nowych – chorób odzwierzęcych (np. COVID-19).

Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych związanych z utratą różnorodności biologicznej, W filmach i plakatach opracowanych wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i agencję Syrena Communications, zobaczymy jak litera po literze znikają słowa, które w dyskusji publicznej zarezerwowane są dla natury i gatunków zagrożonych wyginięciem. To zanikanie słów symbolizuje także znikanie pojęć i wartości z toczącego się dyskursu społecznego, gospodarczego, politycznego, oraz wskazuje na pilną potrzebę ponownego wprowadzenia ich do konwersacji.

Plakat Natura newsletter1 1

W ramach tegorocznej kampanii #DlaPlanety, zaprezentowany zostanie szeroki zakres tematyczny związany z bioróżnorodnością. Badać będziemy powiązania między jej ochroną a kwestią innego, ważnego problemu środowiskowego – zmian klimatu. Będziemy również poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat negatywnych skutków rosnącej presji człowieka na przyrodę, takich jak ryzyko rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych czy innych zagrożeń dla zdrowia publicznego. 

W toku kampanii, planowane są dostosowane do polskiego odbiorcy działania z udziałem najważniejszych aktorów życia społecznego i gospodarczego – regulatorów, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Środowiska - Michał Woś, Minister Klimatu - Michał Kurtyka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Ministerstwo Rozwoju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Komitet Olimpijski. Kampania została objęta patronatem Ambasady Australii, Ambasady Francji, Ambasady Królestwa Niderlandów, Ambasady Norwegii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik RZECZPOSPOLITA.

W kampanię włączyły się liczne firmy, organizacje i samorządy – jako partner strategiczny kampanii #DlaPlanety: Santander Bank Polska S.A.; partner główny: BASF Polska, BNP Paribas Bank Polska S.A., Grupa Żywiec, McDonald's Polska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; partner: sieć sklepów Biedronka, CEC Government Relations, CEETRUS Polska Sp. z o.o., ERGO Hestia, Fundacja Veolia Polska, Galeria Mokotów, Galeria Wileńska, GAZ-SYSTEM, Havas PR Warsaw, L’Oréal Warsaw Plant, Nowy Orlean, ORANGE Polska, SUEZ, Syrena Communications, Westfield Arkadia, Wroclavia; partner społeczny: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PLANET HEROES, Fundacja CultureLab, Fundacja Wioski im. Lorisa Malaguzzi; partner samorządowy: Miasto Poznań, Miasto st. Warszawa; partner medialny: CR Navigator Resilience, Grupa OLX Sp. z o. o., OdpowiedzialnyBiznes.pl, PLANETE+, STRÖER Media, Teraz Środowisko.

logo TfN WED UNEP GRID bloked

 

Światowy Dzień Środowiska

Po raz pierwszy obchodzony był na świecie w roku 1974. Od tego czasu stał się okazją do poruszenia w przestrzeni publicznej tak różnych tematów, jak jakość wody, pustynnienie, ochrona klimatu, tworzenie zielonych miast czy przyjazne dla ludzi i środowiska wzorce rozwoju.

Kampania "Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie." jest bezpośrednio powiązana z organizowanymi przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP), obchodami Światowego Dnia Środowiska (Word Environment Day, WED) w dniu 5 czerwca. W tym roku, hasłem tych globalnych obchodów jest  "Time for Nature":, a jego celem jest aby zwrócić uwagę na rolę różnorodności biologicznej dla dobrostanu ludzi i równowagi w środowisku naturalnym niezbędnej dla zachowania ciągłości życia na Ziemi. Jako instytucja, realizująca w Polsce misję UNEP, konsekwentnie wzmacniamy globalne przesłanie kolejnych kampanii World Environment Day.

Poprzednie edycje

W roku 2018 zwracała uwagę na negatywne skutki środowiskowe niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji produktów z tworzyw sztucznych (#BeatPlasticPollution).

W roku 2019 z kolei – na powiązania między zanieczyszczeniem powietrza, globalnym kryzysem klimatycznym oraz zdrowiem publicznym (#BeatAirPollution).