Dzisiaj, 5 czerwca celebrujemy Światowy Dzień Środowiska, ustanowiony 48 lat temu przez ONZ. W tym roku, globalnym tematem przewodnim święta jest różnorodność biologiczna. Malejącej bioróżnorodności i jej skutkom dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa dedykowana jest debata online zorganizowana wspolnie przez Centrum UNEP/GRD-Warszawa i dziennik Rzeczpospolita. Jak co roku, temat Światowego Dnia Środowiska zbuduje kontekst dla działań na najbliższe miesiące w całorocznej kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety.

Różnorodność biologiczna

Bioróżnorodność to ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów. Różnorodność biologiczna jest fundamentem, na którym wspiera się system życia na Ziemi. Jej zubożenie wpływa na każdy aspekt naszego dobrostanu, poczynając od czystego powietrza i wody, a na odporności na choroby i zmianach klimatu kończąc. Ingerencja w środowisko naturalne jaka nasiliła się w ostatnich latach, zakłóciła tę delikatną równowagę przyrody tworząc dogodne warunki do powstawania i rozprzestrzeniania się patogenów (w tym koronawirusów).

"To co do tej pory braliśmy za pewnik: nasze zdrowie, spacery, świeże powietrze – odczuwamy teraz jakby w stanie zagrożenia. COVID-19, to jak dotąd najpotężniejszy przekaz otrzymany od naszej planety – prośba, byśmy zmienili nasze postępowanie.", powiedziała Inger Andersen, Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) w przemówieniu z okazji tegorocznego święta.

 

logo TfN WED UNEP GRID bloked

 

 

Debata online

Stan środowiska naturalnego oraz wyzwania związane z jego ochroną stanowiły trzon dyskusji online jaka odbyła się w ramach debat dziennika Rzeczpospolita. Dyskusja, pt. "Bogactwo natury – knieczność, a nie luksus", umożliwiła zaprezentowanie punktów widzenia najważniejszych aktorów życia społecznego i gospodarczego – regulatorów, przedstawicieli biznesu, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych. 

Uczestnikami debaty byli:

Łukasz Rejt, Dyrektor w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska;

Nina Dobrzyńska, Dyrektor w Departamencie Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Profesor Zbigniew Karaczun, SGGW,

Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, a równocześnie, Prezes Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych;

Bartosz Toczony, Dyrektor Departamentu Sektorów Strategicznych, Santander Bank Polska S.A.;

Profesor Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego;

Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa współorganizującego debatę.

 

Świadomość zagrożen motywuje do zmiany

Celem kampanii, jest skupienie jak największej uwagi społecznej na konieczności ratowania różnorodności biologicznej w kontekście bezpieczeństwa ludzi: "Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.". Dwustopniowy plan komunikacji kampanii zakładał fazę (1) budowania świadomości problemu utraty biorżnorodności i związanych z tym strat jako działanie przed Światowym Dniem Środowiska, oraz fazę (2) EKOpostanowień online, jako działanie proponowania rozwiązań przeciwdziałania i minimalizacji strat, która rozpoczęła się w tym dniu. 

Do 4 czerwca, filmy i plakaty zewnętrzne, prasa i media społecznościowe, prezentowały znikające słowa. Pokazywaliśmy jak litera po literze znikają poszczególne gatunki, grupy gatunków, cała Naturę. To sygnalizujące utratę bioróżnorodności zanikanie słów miało nas zmobilizowac do działania.

 

Dlaczego zniknął Orzeł?

Aby wzmocnić to przesłanie, 3 i 4 czerwca z winiety Rzeczpospolitej zniknął symbol gazety – Orzeł. Akcja „Dlaczego zniknął orzeł?” została zaplanowana wspólnie rzez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i dzienik Rzeczpospolita jako kluczowy element kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety 2020. Rozwiązanie zagadki, wydrukowane w dniu dzisiejszym, 5 czerwca, prezentuje w winiecie dziennika obok logotypu Rzeczpospolitej, logo kampaniii Zielona Wstążka #DlaPlanety. Przez te trzy dni, temu teaserowi towarzyszą publikacje w Rzeczpospolitej eksperckich tekstów na temat zagrożeń związanych z wiodacym motywem kampanii 2020.

 

EKOpostanowienia

Od dzisiaj, na stronie kampanii DlaPlanety.pl dostępnych jest do podjecia online 10 EKOpostanowień. W ten sposób dowiadujemy się co zrobić, żeby zahamowac postępującą utratę różnorodności biologicznej. Zaletą EKOpostanoweiń jest to, że są w zasięgu naszych możliwości. Każdy może mieć wpływ – modyfikując nawet jedno codzienne przyzwyczaje, każdy może przyczynić się do zmniejszenia globalnego negatywnego wpływu na środowisko. EKOpostanowienia edukują nas, są czynnikiem wzbudzania poczucia sprawczości, a przez to także odpowiedzialności za bezpieczeństwo Natury – i własne.

 

Partnerzy i Patroni #DlaPlanety

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Środowiska – Michał Woś, Minister Klimatu – Michał Kurtyka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Ministerstwo Rozwoju, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Komitet Olimpijski. Kampania została objęta patronatem Ambasady Australii, Ambasady Francji, Ambasady Królestwa Niderlandów, Ambasady Norwegii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik RZECZPOSPOLITA.

W kampanię włączyły się liczne firmy, organizacje i samorządy – jako partner strategiczny kampanii #DlaPlanety: Santander Bank Polska S.A.; partner główny: BASF Polska, BNP Paribas Bank Polska S.A., Grupa Żywiec, McDonald's Polska, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; partner: sieć sklepów Biedronka, CEC Government Relations, CEETRUS Polska Sp. z o.o., ERGO Hestia, Fundacja Veolia Polska, Galeria Mokotów, Galeria Wileńska, GAZ-SYSTEM, Havas PR Warsaw, L’Oréal Warsaw Plant, Nowy Orlean, ORANGE Polska, SUEZ, Syrena Communications, Westfield Arkadia, Wroclavia; partner społeczny: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PLANET HEROES, Fundacja CultureLab, Fundacja Wioski im. Lorisa Malaguzzi; partner samorządowy: Miasto Poznań, Miasto st. Warszawa; partner medialny: CR Navigator Resilience, Grupa OLX Sp. z o. o., OdpowiedzialnyBiznes.pl, PLANETE+, STRÖER Media, Teraz Środowisko.

 

LOGOTYPY