W dniach 15-16 czerwca odbyła się konferencja 100 lat ochrony przyrody – i co dalej zorganizowana przez Katedrę Ochrony Środowiska SGGW oraz Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

W sesji dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej uczestniczyła dr Monika Szewczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Symboliczne 100 lat liczone jest od 17 grudnia 1919 r., kiedy to środowiska naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Rada tzw. tymczasowa została utworzona jeszcze w tym samym roku.

Konferencja miała za zadanie pokazać olbrzymi wysiłek wielu pokoleń ludzi, instytucji i organizacji, włożony na przestrzeni dziesięcioleci w dbanie o ojczystą przyrodę i nowoczesne pojmowanie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, jak również przedstawienie wniosków, wynikających z przeszłości dla potrzeb przyszłości. 

Biorąc pod uwagę wyzwania, które wymagają współdziałania ludzi, instytucji i organizacji, w trakcie konferencji wypracowano rekomendacje dla przyszłej polityki ochrony środowiska w Polsce.

W trakcie dwudniowego wydarzenia przeprowadzono 9 sesji tematycznych. Program konferencji jest dostępny do obejrzenia w serwisie YouTube.

Współorganizator wydarzenia - Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) - jest członkiem koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".