Podsumowującym działaniem w ramach realizowanego wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundację Veolia Polska oraz miasta: Warszawę i Poznań, projektu Ciepło dla Miast jest publikacja która została właśnie przekazana w ręce czytelników.

Głównymi elementami projektu Ciepło dla Miast były warsztaty regionalne z wykorzystaniem gry Ecocraft, które odbyły się w Warszawie i Poznaniu oraz konkurs na projekt ekologicznej transformacji wyznaczonych obszarów miast, przygotowany przede wszystkim dla lokalnych społeczności, ale nie tylko.

Projekty konkursowe, podobnie jak w pilotażowym projekcie Ciepło dla Pragi (o którym więcej możecie przeczytać na: http://www.cieplodlapragi.pl/) realizowane były przy wykorzystaniu gry Ecocraft, czyli „zielonej adaptacji” Minecraft©.

W ramach działania podsumowującego projekt Ciepło dla Miast, realizowany wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundację Veolia Polska oraz miasta: Warszawę i Poznań w sezonie 2019/2020, powstała publikacja " Ecocraft. Od wirtualnego świata do realnej zmiany miejskiej przestrzeni". Ebook właśnie został udostepniony czytelnikom.

Przed rozpoczęciem konkursu, w obu miastach wybrano po 3 obszary zmagające się w sposób szczególny ze środowiskowymi wyzwaniami, których negatywne skutki odczuwają mieszkańcy.

Na wyznaczonych w Warszawie obszarach, będących wycinkami dzielnic Ochota, Ursus i Centrum szczególny nacisk położono na walkę z miejską wyspą ciepła oraz zanieczyszczeniem powietrza.

W Poznaniu natomiast działania miały przynieść korzystne rezultaty w zakresie walki z miejską wyspą ciepła i podtopieniami związanymi z gwałtownymi opadami deszczu.

W przekazanej Państwu publikacji, znaleźć można zarówno prezentację zwycięskich i wyróżnionych projektów, wypowiedzi ekspertów, przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, jak i wprowadzenie do narzędzia jakim jest Ecocraft.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji! 

Więcej na temat projektu Ciepło dla Miast można również przeczytać na dedykowanej stronie internetowej.