5 lat temu, we wrześniu 2015 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku 193 państwa członkowskie ONZ przyjęły rezolucję pt. "Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030" (ang. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development), czyli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Developement Goals) i 169 szczegółowych zadań, które wszyscy mamy osiągnąć do roku 2030.

Wszystkie zadania mają swoje wskaźniki, dzięki czemu ich realizacja jest regularnie monitorowana. Jest to ogromne przedsięwzięcie, którego postępy zależą od dobrej współpracy rządów krajowych, samorządów, biznesu i społeczeństwa.

Dobra jakość edukacji, czysta energia, zrównoważone miasta, ochrona życia na lądzie i pod wodą, działania w dziedzinie klimatu to tylko niektóre z celów, które są wyznacznikiem także dla działań Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Przed nami 10 lat realizacji SDGs. Wierzymy, że m.in. dzięki inicjatywie Partnerstwa “Razem dla środowiska” uda nam się skupić działania samorządów i biznesu na wyznaczonych celach i osiągnąć założenia Agendy 2030.