Ponad 150 liderów polskiego biznesu, nauki, instytucji publicznych, a także organizacji międzynarodowych i pozarządowych zadeklarowało dziś w Warszawie wzmożoną współpracę na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – ogólnoświatowego planu ochrony środowiska, eliminacji ubóstwa, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Okazją do połączenia sił, jednoznacznego opowiedzenia się po stronie środowiska i zaakcentowania jego potrzeb była międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa – ośrodka realizującego w Polsce misję UNEP (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska), obchodzącego właśnie jubileusz 25-lecia działalności.

Konferencja zgromadziło około 250 uczestników, w tym kilkudziesięciu gości z zagranicy. Tematem przewodnim spotkania był najnowszy raport o stanie środowiska regionu paneuropejskiego, wydany przez UNEP w ramach serii GEO (Global Environment Outlook). Raport GEO-6 miał swoją premierę w czerwcu 2016 roku, podczas konferencji ministrów środowiska w Batumi.

– Dzisiejsza konferencja jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem poświęconym ustaleniom raportu GEO-6 dla naszego regionu – mówi Marcin Adamski, z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. – Dlatego zainteresowała tak wiele osób z bardzo różnych środowisk. Zarówno raport GEO-6 jak i przyjęta przez ONZ ‘Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku’ to niedawno wydane, a więc bardzo aktualne, a przy tym niezmiernie znaczące opracowania wskazujące priorytetowe obszary, gdzie wspólne działania naprawcze są najpilniej potrzebne – dodaje Marcin Adamski.

Wśród panelistów sesji tematycznych nie zabrakło przedstawicieli kluczowych instytucji, odpowiedzialnych za kreowanie polskich polityk rozwojowych i środowiskowych. Istotne stanowiska mieli okazję zaprezentować ministrowie: Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Znaczenia wydarzeniu dodała obecność czołowych przedstawicieli UNEP, z Jacqueline McGlade, UNEP Chief Scientist na czele, a także: Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Sekretariatu Konwencji Karpackiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Swoimi doświadczeniami w tworzeniu bardziej zielonej, przyjaznej środowisku gospodarki podzielili się z uczestnikami konferencji przedstawiciele europejskich i globalnych firm, ośrodków naukowych i miast, w tym Warszawy, którą – w panelu dotyczącym zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich – reprezentował pan Leszek Drogosz, Dyrektor stołecznego Biura Infrastruktury.

Kulminacyjnym punktem programu konferencji było symboliczne podpisanie Inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, którą Centrum UNEP/GRID-Warszawa kieruje do firm, instytucji oraz organizacji zainteresowanych współpracą w wymiarze działań środowiskowych. Treść deklaracji znaleźć można na stronie: www.gridw.pl/geo6/partnership.


Konferencja zrealizowana była przy wsparciu Partnerów i Patronów, którym Centrum UNEP/GRID-Warszawa składa serdeczne podziękowania.

 

Minister Sławomir Mazurek z Marią Andrzejewską - Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Wystąpienie Ministra Sławomira Mazurka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
Panel dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Od lewej: Łukasz Holec, (Ellen MacArthur Foundation), Katarzyna Dulko-Gaszyna (IKEA Retail), Bogdan Ślęk (Philips Lighting Poland), Lech Pilawski (Konfederacja Lewiatan)
Prof. Jacqueline McGlade (UNEP) symbolicznie przystępuję do Inicjatywy Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju
Dyskusja o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju w Europie. Od lewej: Minister Jerzy Kwieciński (Misterstwo Rozwoju), prof. Peter Nijkamp (VU University Amsterdam), prof. Jackueline McGlade (UNEP)
Konferencja odbyła się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Pan JAcek Spyrka - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbiera jubileuszową nagrodę 25-lecia od Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Przedstawiciele firm (od lewej) BASF - Cezary Urban i PHILIPS Lighting Poland - Bogdan Ślęk odbierają z rąk Marii Andrzejewskiej nagrody 25-lecia Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Instytucja dofinansowująca