20 kwietnia 2017 roku wspólnie z Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA zorganizowaliśmy spotkanie „Porozmawiajmy o środowisku”.Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń w zakresie ochrony bioróżnorodności w działalności przedsiębiorców, a także realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W trakcie spotkania uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach mających przybliżyć im związki pomiędzy Celami i działalnością przedsiębiorstw.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o:
- przyrodniczych wymiarach Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs,
- usługach ekosystemu z punktu widzenia działalności człowieka, oraz
- ekosystemach wodnych i mokradłach jako elementach zielonej i błękitnej infrastruktury.

Aby wydarzenie miało „zrównoważoną formułę”, emisja CO₂ wynikająca m.in. z dojazdu uczestników na spotkanie, zostanie zrekompensowana przez Polpharmę poprzez akcję posadzenia drzew w Starogardzie Gdańskim.

Spotkanie było jednym z działań realizowanych w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”.