"Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego?"- na spotkanie pod takim hasłem przybyli w czwartek, 27 kwietnia br. przedstawiciele firm i organizacji zaangażowanych w ideę recyclingu. Spotkanie zorganizowane wspólnie przez Stena Recycling i Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się w Apartbistro Stalowa 52, mieszczącym się w zrewitalizowanej 100-letniej kamienicy na Warszawskiej Pradze.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze strategiami zarządzania odpadami w sposób wspierający gospodarkę obiegu zamkniętego – od projektowania produktu po logistykę produkcji i zagospodarowanie.

Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w prezentacji przedstawiającej genezę i założenia koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) z perspektywy środowiska naturalnego, wykazała zbieżność GOZ z Celami Zrónoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Przypomniała też o inicjatywie UNEP/GRID-Warszawa: Partnerstwo SDGs "Razem dla Środowiska", które łączy partnerów wokół wspólnych działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zaproszeni goście zapoznali się również z prezentacjami przedstawicieli Stena Recykling, m.in.: Moniki Mąkowskiej, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych odpowiadających na pytanie: "Jak wspierać GOZ zarządzając odpadami w firmie?". Przedstawiając punkt widzenia firmy specjalizującej się w przetwarzaniu odpadów, Monika Mąkowska zaakcentowała wspólną odpowiedzialność wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia produktu.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat modeli biznesowych GOZ i dobrych praktyk partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.