W dniu 17 maja 2017, na 38 piętrze wieżowca Warsaw Spire, odbyła się konferencja inaugurująca kampanię 17/17, poświęconą 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals [SDGs]) ONZ. Tematem konferencji było: "SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu". Wydarzenie to, podobnie jak cała kampania, zorganizowane było przez CSR Consulting przy merytorycznym wsparciu Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Rozwoju RP.

Kampania zaplanowana jest na 17 tygodni, z których każdy kolejny tydzień poświęcony będzie jednemu z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i działaniom aktywizującym potencjał środowiska biznesowego wokół niego. Zamiarem organizatorów jest, aby koncentrując się na powiązanych z pojedynczym celem wybranych zagadnieniach gospodarczych, społecznych, i środowiskowych, zachęcić do spojrzenia na przeszkody z perspektywy szans biznesowych i szans dla zmieniającego się świata, i aby zainicjować partnerskie działania zmierzające do realizacji 169 zadań SDGs.

Konferencja zgromadziła ponad stu przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, oraz nauczycieli akademickich. Głos zabrali, m. in.: prof. Bolesław Rok z ALK, Grażyna Henclewska z Ministerstwa Rozwoju, Renata Bielak z Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS, Magdalena Pękacka z Forum Darczyńców, Marzena Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa, dr Piotr Mikołajczyk, nawiązując do środowiskowych aspektów SDGs, podkreślił konieczność zmiany w postrzeganiu natury oraz dostrzeżenia, że ochrona natury jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia trwałego dobrostanu ludzi.

Podczas gościnnych odczytów i wystąpień, wielokrotnie powracały istotne kwestie związane z monitoringiem realizacji celów i oraz innowacyjnością zrodzoną ze współpracy na styku sektora biznesu i start-upów społecznych, jako istotnymi komponentami realizacji SDGs. Choć prelegenci reprezentowali różne doświadczenia i obszary eksperckiej wiedzy, wszyscy zgadzali się, że najpilniejszym z 17 celów, od którego realizacji zależą efekty wdrożeniowe Celów, jest cel siedemnasty, czyli Partnerstwo.

Po zakończeniu prezentacji, w mniejszych grupach pokazane zostały liczne przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych projektów, o których opowiedzieli ich autorzy, a uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się inspirujacym nowym modelom partnerstwa.
Następnie, uczestnicy konferencji wzięli udział w trzech sesjach — Planet, People, Prosperity — wyznaczających trzy różne perspektywy i kryteria ewaluacji zadań kluczowych dla Polski. W ramach każdej z tych sesji zaprezentowane zostały dobre praktyki z polskich firm, które z powodzeniem realizują już zadania przewidziane dla celów wyznaczonych przez ONZ.