W poniedziałek, 5 czerwca, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbyła się Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju RP, zatytułowana " Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich".

Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele świata biznesu, przedstawiciele administracji publicznej, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Celem wydarzenia było skonsolidowanie całego środowiska wokół przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w 2015 roku Agendy (Agenda 2030), wyznaczającej cele rozwojowe dla świata (SDGs). W szczególności, intencją organizatorów było zainicjowanie wielosektorowego partnerstwa na rzecz efektywnej realizacji SDGs w Polsce. Zaproszeni prelegenci podkreślili wagę poczucia wspólnej odpowiedzialności za powodzenie zmian społeczno-gospodarczych w wypracowaniu trwałych podstaw wzrostu w trzech istotnych dla zrównoważonego rozwoju wymiarach: gospodarczym, społecznym, i środowiskowym.

O priorytetyzacji dla Polski wyzwań wynikających z Agendy 2030, opowiedzieli: Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, i Robert Dzierzgwa, Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

O roli partnerstwa w realizacji Agendy 2030 rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego, do którego zostali zaproszeni: Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Karolina Mzyk, UNDP Istanbul International Center for Private Sector in Development; Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Dr Mariola Zalewska, Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego; Bartosz Otachel, Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce; Robin Ogilvy, Radca Sekretarza Generalnego OECD.

Dyrektor Maria Andrzejewska podkreśliła. że uwzględnienie wymiaru środowiskowego przy realizacji SDGs jest warunkiem powodzenia Agendy 2030. Przypomniała też, że troska o kondycję środowiska, będąca w zgodzie ze wskazaniem UNEP "Healthy planet – healthy people" jest w interesie nas wszystkich, także w ramach działań podejmowanych w naszym kraju, i że jest spoiwem inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwo SDGs "Razem dla Środowiska".

Konferencja zorganizowana była w dniu ustanowionym przez UNEP Światowym Dniem Środowiska Naturalnego, a jej punktem kulminacyjnym stało się wspólne sygnowanie przez uczestników Deklaracji Współpracy: "Inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju"